LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

0
426

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong khu vực Kinh tế tập thể, BCH Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phát động đợt thi đua đặc biệt trong các đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh Yên Bái với chủ đề “Ra sức phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ V, (nhiệm kỳ 2018 – 2023) ” nhằm đẩy mạnh thi đua học tập, lao động và sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, các doanh nghiệp thành viên.

Với tinh thần đó, Khu vực Kinh tế tập thể tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2017: Thành lập mới từ 40 HTX trở lên; giải quyết dứt điểm các HTX ngừng hoạt động hoặc không thực hiện theo Luật HTX 2012; triển khai 03 mô hình HTX kiểu mới được phê duyệt theo Đề án Xây dựng  mô hình HTX kiểu mới, gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; duy trì việc làm cho lao động nông thôn, tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.000 lao động trong các HTX… 

Đợt thi đua sẽ tiến hành tổng kết vào tháng 6 năm 2018 tại các đơn vị, và là cơ sở đề nghị UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội lần thứ V Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2018-2023). Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực Kinh tế hợp tác tỉnh Yên Bái nhiệt tình hướng ứng phong trào thi đua này. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here