LIÊN MINH HTX TỈNH YÊN BÁI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY TINH GỌN

0
458

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết.

Năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đã họp và thống nhất thực hiện cắt giảm một phòng chuyên môn thuộc Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên. Đầu năm 2018, cấp Ủy Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08A -NQ/CB ngày 12/ 2/2018, thống nhất chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn của Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên theo hướng tinh giản đầu mối; bố trí về vị trí, việc làm của cán bộ, nhân viên cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

 

Sự sắp xếp này nhằm đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here