LIÊN MINH HTX TỈNH YÊN BÁI: CỦNG CỐ HTX NÔNG LÂM NGHIỆP

0
494
     HTX nông nghiệp có đặc thù rất riêng, trực tiếp gắn bó với sản xuất nông nghiệp và cộng đồng xã hội nông thôn. Đây cũng là một nội dung trọng tâm trong củng cố và phát triển HTX ở tỉnh Yên Bái 5 năm tới, với mục tiêu phấn đấu vận động thành lập mới mỗi năm từ 8 – 10 HTX nông – lâm nghiệp…

     Tại thời điểm này, loại hình HTX nông – lâm nghiệp chiếm 38,3% trong tổng số 321 HTX toàn tỉnh Yên Bái. Qua phân tích số liệu dịch vụ của các HTX nông – lâm nghiệp đang cung ứng cho các hộ xã viên, có 60 – 70% về dịch vụ thủy nông, 80 – 90% về dịch vụ giống và khuyến nông, 50 – 60% về dịch vụ phân bón, dịch vụ thú y có 40 – 60% và dịch vụ chế biến tiêu thụ nông lâm sản 40 – 60%.

     Từ thực tế trên, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đánh giá các HTX nông lâm nghiệp đã hỗ trợ kinh tế hộ phát triển thông qua các dịch vụ đầu vào và đầu ra, thúc đẩy sản xuất và tạo ra nhiều hơn sản phẩm hàng hóa, tích cực xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương. Bên cạnh các HTX làm tốt dịch vụ đầu vào cho xã viên, như HTX Phù Nham, Nghĩa An…, đã xuất hiện những mô hình HTX làm dịch vụ, khai thác và chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà, HTX chăn nuôi gia cầm tập trung như HTX Hoàng Hà (Lục Yên), HTX dịch vụ tổng hợp Trần Phú (Văn Chấn). Các HTX chè tuy chỉ chiếm 15% HTX nông – lâm nghiệp, nhưng đã tích cực tham gia mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư chiều sâu, ổn định thị trường tiêu thụ.

     Nhìn lại 5 năm gần đây, một điểm mạnh trong hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái là sự chủ động vào cuộc chỉ đạo gắn phát triển HTX với xây dựng nông thôn mới. Kết quả ở 11 xã điểm nông thôn mới của tỉnh, hiện đã cơ bản xây dựng và tổ chức vận hành được các mô hình HTX và tổ hợp tác. Tuy nhiên, cái khó như đã trở thành cố hữu ở tỉnh Yên Bái và cả nước, là số đông các HTX nông – lâm nghiệp đến nay vẫn chưa thể thích ứng với cơ chế thị trường, hoạt động phổ biến mang tính hình thức, các dịch vụ hỗ trợ cho xã viên còn thấp cả về số lượng lẫn chất lượng.

     Ông Mai Mộng Tuân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái, cho rằng: Khu vực KTTT có vị trí rất quan trọng trong quá trình phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp và kinh tế nông thôn. Bởi HTX nông – lâm nghiệp có những đặc thù rất riêng, trực tiếp gắn bó, tác động đến sản xuất nông nghiệp, đến đời sống việc làm người nông dân và đến sự ổn định cộng đồng xã hội nông thôn.

  

Chế biến chè ở HTX Hương Lý (huyện Yên Bình, Yên Bái)

 

    Cụ thể, Sở NN&PTNT tỉnh đã kiến nghị 6 vấn đề “nóng” nhất, nhằm tạo ra sự chuyển biến thực sự đối với loại hình HTX này. Ngoài hàng loạt đề nghị phải cải thiện về quản lý nhà nước, về cơ chế chính sách ưu đãi HTX… đại diện Sở này cho rằng cần tuyên truyền làm sao để thống nhất cao trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của HTX đối với nông – lâm nghiệp, xóa bỏ những mặc cảm không tốt về HTX đang tồn tại hiện nay. Từ các mô hình tốt, đẩy mạnh việc phổ biến, giới thiệu các kinh nghiệm của các HTX này nhằm phát triển và nhân rộng.

     Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, mới đây, đã có quyết nghị về định hướng phát triển HTX nông – lâm nghiệp giai đoạn 2013 – 2018. Trong 5 năm tới, các HTX nông – lâm nghiệp hiện có được củng cố chất lượng hoạt động, mở rộng làm các dịch vụ mà các hộ nông dân có nhu cầu, nâng cao mức vốn góp của xã viên, khuyến khích góp vốn bằng quyền sử dụng đất của xã viên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

     Bên cạnh quan điểm chú trọng hơn quá trình phát triển các HTX đa ngành, mở rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ mới thâm canh và phát triển theo chiều sâu, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái khuyến khích thành lập các HTX trang trại, liên kết các HTX có quy mô nhỏ ở nông thôn để thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Phấn đấu mỗi năm, ở Yên Bái, thành lập mới từ 8 – 10 HTX nông – lâm nghiệp, để đến năm 2018 sẽ có 150 HTX nông lâm nghiệp.

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here