LIÊN MINH HTX VIỆT NAM: NHỮNG NỖ LỰC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HTX

0
508

Đến trước ngày tổ chức Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam (dự kiến ngày 18-19/7/2016), Liên minh HTX Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tham mưu, hỗ trợ vì sự phát triển HTX trên cả nước.

Cùng với phân tích làm rõ những nguyên nhân chủ yếu nhất kìm hãm HTX và Liên minh HTX, trong các báo cáo với Trung ương trước ngày diễn ra Đại hội V, Liên minh HTX Việt Nam đã khái quát lại những nỗ lực triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị, thực hiện Luật HTX 2012 và các Chỉ thị 19, Quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo đẩy mạnh thực thi Luật và hỗ trợ chính sách phát triển HTX.

Trọng tâm 5 đề án

Theo các báo cáo, để đẩy mạnh triển khai các chủ trương và quyết sách của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác và HTX, Đảng đoàn và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng 4 đề án trọng điểm, thông qua hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành (BCH) Liên minh HTX Việt Nam và ban hành triển khai trên toàn hệ thống Liên minh HTX cả nước.

Cụ thể, đó là các đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Liên minh HTX các cấp; đề án xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và có sức lan tỏa; đề án xây dựng phát triển kinh tế ngành Liên minh HTX; đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX để kịp thời ứng phó với quá trình Việt Nam hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới.

Cuộc thi “Tìm hiểu HTX kiểu mới” ở huyện Lâm Thao (Phú Thọ)

Liên minh HTX Việt Nam cũng đang xây dựng và chuẩn bị ban hành đề án phát triển kinh tế vi mô, tổ hợp tác (THT), HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Đây là 5 đề án có tính bao quát, là nền tảng, động lực xuyên suốt và lâu dài trong hệ thống Liên minh HTX các cấp hiện nay. Song hành với 5 đề án trọng điểm này, Liên minh HTX Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo để xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 19 về đẩy mạnh thi hành Luật HTX 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Liên minh HTX Việt Nam phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX 2012” và quyết tâm tổ chức quy mô lớn cuộc thi “Tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới”, động viên sự tham gia chỉ đạo và điều hành của 16 bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương, tạo sức lan tỏa nhanh tinh thần và sự hưởng ứng sâu rộng các cuộc thi đến các cơ quan thông tấn báo chí, đến các cấp ngành và HTX cơ sở trên toàn quốc.

Kết quả gần đây nhất, Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá HTX kiểu mới, tổ chức trao giải tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX 2012” và sơ khảo thành công đợt đầu cuộc thi “Tìm hiểu HTX kiểu mới”, nhân dịp kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4 vừa qua…

Mục tiêu phát triển HTX tới năm 2020

Báo cáo với Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam đã xác định công tác chuẩn bị cho Đại hội V được khởi động từ tháng 4/2015. Toàn bộ quá trình chuẩn bị thực hiện đúng theo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đảng đoàn và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành kế hoạch, thành lập các tiểu ban văn kiện, tuyên truyền, hậu cần… Trong đó, công tác chuẩn bị các văn kiện đã xây dựng và hoàn thiện, sau khi gửi đi lấy ý kiến rộng rãi đến đội ngũ lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam các thời kỳ, 63 Liên minh HTX địa phương, một số bộ ngành liên quan và thông qua 3 kỳ họp BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa IV…

Đáng kể, từ tổng số khoảng 15 vạn THT, 20.000 HTX và 43 Liên hiệp HTX hiện tại, Liên minh HTX Việt Nam đã đề ra phương hướng và mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020 tăng thêm 40.000 – 50.000 HTX, cơ bản xóa xong xã “trắng” HTX trên cả nước, mỗi năm trung bình tăng khoảng 10.000 HTX. Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ đại học là trên 40%, trung cấp 50 – 55%, thu nhập thành viên và người lao động trong HTX tăng gấp đôi so với năm 2015…

Để chủ động hỗ trợ vốn cho HTX, Liên minh HTX Việt Nam có kế hoạch đến năm 2017, phủ sóng 100% quỹ hỗ trợ phát triển HTX đến 63 cấp tỉnh, thành phố, với vốn điều lệ 20 – 100 tỷ đồng và mỗi năm tăng thêm trên 300 quỹ TDND.

Ngoài loại hình HTX, đến năm 2020, cả nước có 30 vạn THT, trong đó khoảng 10% THT phát triển lên HTX. Và vào năm 2020, cả nước có 100 – 200 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững với quy mô lớn.

Lưu Đoàn 

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here