LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012 ĐẾN VỚI BÀ CON NÔNG DÂN HUYỆN VĂN YÊN

0
558

     Ngày 7/8, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2012 cho hơn 70 đại biểu là cán bộ các HTX, Hội nông dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên.

 Đ/c Phạm Thị Phương Đông – PHó Chủ tịch TT Liên minh HTX tỉnh
trao đổi về Luật HTX 2012

 

     Với phương pháp bản đồ tư duy vốn được coi là “công cụ vạn năng cho bộ não”, đ/c Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã tổng hợp, phân tích nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã 2012 theo một cấu trúc tổng thể. Qua đó, giúp các đại biểu tham dự hội nghị hiểu rõ bản chất HTX, nguyên tắc hoạt động, quy trình thành lập, tổ chức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của HTX, cũng như chính sách ưu đãi dành cho HTX…

     So với Luật Hợp tác xã 2003, Luật Hợp tác xã 2012 thể chế hóa rõ hơn về bản chất của hợp tác xã, thể hiện sự khác biệt so với doanh nghiệp ở mục tiêu hoạt động, quan hệ sở hữu, quan hệ kinh tế và quan hệ phân phối. Hợp tác xã phải mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ, việc làm của thành viên là chủ sở hữu hợp tác xã; khắc phục những khó khăn, tồn tại của Luật Hợp tác xã 2003. Luật Hợp tác xã 2012 cũng mở rộng hơn phạm vi ưu đãi, hỗ trợ gắn với bản chất Hợp tác xã, mang lại lợi ích cho cộng đồng, chú trọng đối tượng thành viên là nông dân, người dân tộc.

     Qua Hội nghị, Liên minh HTX tỉnh hy vọng Luật Hợp tác xã 2012 sẽ được tuyên truyền sâu rộng tới người dân, đặc biệt là các hội viên nông dân giúp người dân trên địa bàn huyện Văn Yên hiểu đúng bản chất HTX, hỗ trợ công tác phát triển HTX, phát triển thành viên trên địa bàn cả về số lượng và chất lượng.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here