THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

0
452

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó quy định các đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong đó từ điều 45 đến điều 50 quy định về mức xử phạt đối với các Hợp tác xã và Liên hiệp hợp tác xã vi phạm các quy định sau:

Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác; Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa Điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nghị định cũng quy định rõ mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm trên đối với các hợp tác xã, tối thiểu là 500.000 đồng và mức phạt cao nhất của lỗi vi phạm là 15 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here