NẮM BẮT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI XÃ NẬM CÓ

0
459

Thực hiện văn bản số 1173/CV-ĐCT ngày 25/4/2016 của Đoàn Công tác xây dựng cơ sở huyện Mù Cang Chải, ngày 6/5/2016, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống xã Nậm Có – xã được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ để kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại diện Ủy ban bầu cử xã Nậm Có báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử

 

Tới nay, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Nậm Có cơ bản hoàn thành. Ban Chấp hành xã Nậm Có đã họp và thống nhất dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương để thống nhất, lập danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã với 47 đại biểu. Toàn xã sẽ có 6 đơn vị bầu cử với 8 tổ bầu cử. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

 Tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Nậm Có, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX chỉ đạo xã cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cử tri, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thuận lợi.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here