ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI TỈNH YÊN BÁI

0
369

CTTĐT – Ngày 16/3, Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do ông Võ Kim Cự – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế – xã hội và công tác lãnh đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc

 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; Hoàng Xuân Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực về mặt nhận thức cũng như chất lượng hoạt động. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh luôn xác định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể và chỉ đạo đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể là tiêu chí quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như các chính sách nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực  kinh tế tập thể phát triển như: Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã (Hàng năm đã tổ chức từ 13-16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho trên 650 lượt người là cán bộ chủ chốt hợp tác xã); Chính sách tín dụng (Tỉnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với số vốn điều lệ 3 tỷ đồng, giao cho Liên minh Hợp tác xã  tỉnh quản lý nhằm giúp các hợp tác xã tiếp cận được thêm một nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời quản lý tốt nguồn vốn của Trung ương); Chính sách đất đai đối với hợp tác xã; Chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ; Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường; Chính sách thuế (các hợp tác xã nông nghiệp được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ các hoạt động dịch vụ trực tiếp phục vụ đời sống thành viên).

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể thiết thực, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và thành viên hợp tác xã về vị trí vai trò của kinh tế tập thể, chủ trương phát triển kinh tế tập thể của Nhà nước, của tỉnh, vận động nhân dân mạnh dạn tham gia và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Toàn tỉnh hiện có  trên 2.600 tổ hợp tác với trên 9 nghìn tổ viên và trên 20 nghìn lao động tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thương mại, vận tải, tín dụng…

Hiện tại, toàn tỉnh có 316 hợp tác xã, trong đó 60% hợp tác xã hoạt động tốt, 184  hợp tác xã thực hiện tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, tín  dụng, vận tải, xây dựng.. các hợp tác xã  đã thu hút trên 38.220 thành viên, giải quyết việc làm cho trên  7.200 lao động. Trong quá trình hoạt động, các hợp tác xã đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm đối tác tạo việc làm và thu nhập cho xã viên, người lao động. Đồng thời các hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất đổi mới công nghệ, tăng khả năng và quy mô sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình mới được thành lập hoạt động thực sự có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống người dân, nâng cao phúc lợi xã hội và là nhân tố quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương…

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái còn một số hạn chế như: quy mô nhỏ, phát triển chưa đồng đều, chưa tạo được sự liên kết bền vững, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể chưa đồng bộ, còn khó khăn vướng mắc về vốn, đất xây dựng trụ sở và đất xây dựng cơ sở vật chất cho hợp tác xã…

Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành việc tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã  2012 cho các hợp tác xã đúng thời hạn quy định nhằm đảm bảo 100% các hợp tác xã  hoạt động đúng bản chất và tuân thủ các nguyên tắc với tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có lãi đạt trên 75%, giảm tỷ lệ yếu kém xuống 10%; mỗi năm thành lập mới từ 20 hợp tác xã trở lên; 100% tổ hợp tác được thành lập mới thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương, trên 20% cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học, cao đẳng, tạo việc làm cho trên 7 nghìn lao động thường xuyên trong các hợp tác xã, thu nhập bình quân người lao động trong hợp tác xã  đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh đã làm rõ thêm về khó khăn trong thực hiện kế hoạch, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái tiếp tục được củng cố và phát triển góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu tại biểu làm việc, ông Võ Kim Cự – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chúc mừng và chia sẻ những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội và kinh tế tập thể thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về bản chất của hợp tác xã, cũng như nhận thức về hợp tác xã kiểu mới, tập trung nguồn lực để xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, cần kết hợp phát triển kinh tế tập thể với kinh tế nhà nước tạo nền tảng để phát triển kinh tế của địa phương trong thời kỳ hội nhập. Để kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ tỉnh cần xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh cho phù hợp tình hình mới; hoàn thiện co chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế  tập thể; tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã về đất, về vốn (lãi suất, vay vốn lưu động, thủ tục cho vay); hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hợp tác xã.

Ông Võ Kim Cự – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông  Võ Kim Cự – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, xóa xã trắng về hợp tác xã, tăng thêm vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chỉ đạo các ngành phối hợp đồng bộ để tạo nguồn lực trong thực hiện phát triển kinh tế tập thể của tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định thời gian qua tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong đó có phát triển kinh tế tập thể. Trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh có những chính sách tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển.

Đối với những ý kiến phát biểu của ông Võ Kim Cự, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tạo điều kiện để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái được củng cố và phát triển góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Nguyễn Hiên

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn/ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here