PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

0
404

Ngày 1/4/2016, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội nghị phối hợp hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong vùng hành lang kinh tế Đông – Tây do Liên minh HTX tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức. Hội nghị này nằm trong Chương trình liên kết hợp tác phát triển kinh tế tập thể của 4 tỉnh, thành phố Hà Nội – Hải phòng – Quảng Ninh – Lào Cai.

Hội nghị tập trung sơ kết 5 năm thực hiện chương trình liên kết hợp tác và tọa đàm về xây dựng mô hình HTX kiểu mới. 

 Toàn cảnh Hội nghị

 

Chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình HTX kiểu mới, Liên minh HTX thành phố Hà Nội cho rằng: Mô hình HTX kiểu mới phải thực sự tuân thủ những quy định của Luật về HTX 2012 đã được cộng đồng thế giới công nhận rộng rãi, đó là HTX phải được thành lập và hoạt động xuất phát từ nhu cầu chung của những cá nhân, tập thể … được quản lý một cách dân chủ, bình đẳng và hoạt động trên nguyên tắc cùng có lợi. Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, mô hình HTX kiểu mới nên bắt đầu từ những hợp tác chuyên ngành được thành lập với một nhóm nhất định, không nhất thiết phải với quy mô lớn. Trong quá trình phát triển sẽ này sinh sự đa dạng đối với nhiều nhu cầu chung làm tiền đề cho sự hình thành và phát triển HTX đa ngành nghề.

Xác định được yêu cầu tất yếu trong xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị đã xác định được phương hướng, định hướng phát triển mô hình HTX kiểu mới tại địa phương, gắn chặt phát triển HTX kiểu mới với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here