PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

0
470

    Tiếp nối các chương trình phối hợp với các sở, ngành, trong tháng 11/2015, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai 02 Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn xã Đại Phác, huyện Văn Yên và xã Tân  Thịnh huyện Văn Chấn. Nội dung tuyên truyền lần này tập trung vào 2 chuyên  đề  là Luật Hợp tác xã 2012 và Luật Bình đẳng giới. Các nội dung đã đáp ứng được mong đợi của các học viên.

Thảo luận về bình đẳng giới trong gia đình

 

    Trong  2 năm qua, L iên minh HTX đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Luật Hợp tác xã và triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật 2012. Tuy nhiên các hoạt động này chưa đáp ứng hết nhu cầu của các hợp tác xã trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ chính quyền cấp xã. Thông qua hoạt động tuyên truyền lần này nhằm tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, sự phát triển tất yếu của kinh tế hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong hợp tác xã. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền cấp xã cũng thấy hết trách nhiệm của mình trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển.

   Về nội dung của Luật Bình đẳng giới, nhiều đại biểu mạnh dạn chia sẻ nhận thức, quan điểm của bản thân về bình đẳng giới trong gia đình, xã hội, mong muốn của họ của đối với “một nửa” của mình và xã hội trong việc chia sẻ công việc gia đình và tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here