Quỹ tín dụng nhân dân phường Hồng Hà Đại hội nhiệm kỳ VI

0
812
alt

    alt

Toàn cảnh Đại hội

          Ngày 13/1/2012 Quỹ tín dụng (QTD) nhân dân phường Hồng Hà (Thành phố Yên Bái) tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ VI nhằm đánh giá kết quả nhiệm kì V (2009-2011) và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2012-2014). Nhiệm kì V, đặc biệt năm 2011 hoạt động của các QTD gặp rất nhiều khó khăn do tình hình lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, trên địa bàn phường có nhiều ngân hàng thương mại có bề dày về hoạt động tài chính tiền tệ và tiềm lực tài chính theo hệ thống ngành dọc, nhưng QTD phường Hồng Hà đã có nhiều biện pháp duy trì và phát triển, được phép của Ngân hàng Nhà nước Quỹ đã mở rộng địa bàn hoạt động sang hai xã lân cận là Hợp Minh và Âu Lâu, đặc biệt là hàng ngày quỹ đã bỗ trí cán bộ xuống tận các sạp hàng của các hộ tư thương thu tiền gửi góp, chính vì vậy trong nhiệm kỳ quỹ đã thu hút 10.716 lượt khách gửi tiền với doanh số 193 tỷ đồng.Trong nhiệm kì V QTD phường Hồng Hà đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đã đề ra: Số dư tiền gửi đạt 158%, doanh số cho vay tăng 56%, lãi 1,1 tỷ đồng. Điều quan trọng hơn là nhờ những đồng vốn vay từ quỹ nhiều thành viên phát triển kinh tế đem lại đời sống khấm khá, 3 hộ gia đình vay chăn nuôi lợn mỗi năm xuất chuồng trên 15 tấn, 125 hộ xây được ki ốt bán hàng, các hộ vay vốn từ QTD kinh doanh nhỏ đã có thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/tháng, nhờ hoạt động cho vay của quỹ đã hạn chế tối đa nạn cho vay nặng lãi tại địa phương.

          Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu nhiệm kì VI: kết nạp mới mỗi năm 100 thành viên, huy động tiền gửi dân cư 33 tỷ, dư nợ 35 tỷ, phấn đấu lợi nhuận 1,5 tỷ. Để đạt được các chỉ tiêu trên đại hội dã thông qua 1 số giải pháp chủ yếu như bám sát nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thường xuyên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ cán bộ, tổ chức tốt công tác tuyên truyền tiếp thị để thu hút tiền nhàn rỗi trong dân cư.

          Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, bà Nguyễn Hồng Nhung được đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Bùi Thanh Long được đại hội bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here