THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

0
523

      Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái. Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái có chức năng thực hiện  chương trình Xúc tiến thương mại của địa phương và  Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here