THÔNG BÁO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

0
422

  Sở Lao động – thương binh và xã hội vừa ban hành Công văn số 1516/SLĐTNXH-LĐVL ngày 12/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất, cụ thể:

– Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Yên Bái (thuộc vùng III);

– Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên (thuộc vùng IV);

2. Mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, cụ thể:

– Mức lương thuộc vùng III: 3.090.000 +(3.090.000 x 7%) = 3.306.000 đồng, áp dụng cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Yên Bái;

– Mức lương thuộc vùng IV: 2.760.000 + (2.760.000 x 7%) = 2.953.000 đồng, áp dụng cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

3. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

– Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

– Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here