TẠO ĐÀ CHO KINH TẾ TẬP THỂ PHÁT TRIỂN

0
437

    Năm 2014 được nhận định tình hình kinh tế sẽ thuận lợi hơn, có khả năng tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Mục tiêu trọng tâm của năm nay là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể (KTTT); xây dựng chính sách, kế hoạch chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012, tạo điều kiện cho KTTT phát triển. Đây là chỉ đạo của ông Đào Xuân Cần, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, tại Hội nghị BCH lần thứ 8 (Khóa IV) Liên minh HTX Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày 25, 26/2.

    Năm 2013 là một dấu mốc quan trọng với khu vực KTTT, là năm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam. Đặc biệt, sau một thời gian dài bàn thảo, nhiều lần ban hành dự thảo Luật, Luật HTX năm 2012 với nhiều nét mới đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.


    Nhiều khó khăn vẫn hoạt động hiệu quả
   Tuy nhiên, mãi đến cuối năm 2013, Chính phủ mới ban hành Nghị định 193/CP hướng dẫn thi hành luật, điều này đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển, tâm tư của khu vực KTTT. Song, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong khu vực KTTT vẫn tiếp tục phát triển về số lượng, củng cố về chất lượng và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, không xảy ra tình trạng đổ vỡ, ngừng hoạt động hàng loạt như các doanh nghiệp.
    Đến hết năm 2013, cả nước có khoảng 19.800 HTX, tăng 180 HTX so với năm 2012, có 571 HTX thành lập mới. Trong đó, có 10.026 HTX nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp và thủy sản; 1.468 HTX thương mại – dịch vụ; 760 HTX xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; 3.070 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 1.087 HTX dịch vụ vận tải; 1.531 HTX điện; 1.138 quỹ TDND quỹ và các 817 HTX khác.    Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng đến thời điểm này, nhận thức của các cấp, ngành về vị trí, vai trò của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN còn hạn chế, chưa được quan tâm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, các THT, HTX hoạt động còn có nhiều khó khăn, quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế và vai trò hỗ trợ kinh tế của thành viên còn hạn chế; trình độ năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, KTTT chưa được xã hội nhìn nhận đánh giá đúng mức một cách toàn diện cũng như hiệu quả và kinh tế xã hội…

    Tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh
    Trong năm 2013, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, bám sát với Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền các tỉnh – thành phố triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị, ban hành các chủ trương, chính sách ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền Luật HTX 2012; tập trung củng cố các HTX yếu kém, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên minh HTX.
    Bên cạnh những thành công nhất định, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh, thành phố cũng còn nhiều mặt hạn chế: kiến nghị, đề xuất chưa kịp thời, chưa thường xuyên với cấp ủy, chính quyền có sự phối hợp chưa tốt, năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế, phương pháp công tác chưa được đổi mới, chính sách cán bộ chưa được bảo đảm; công tác tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của các thành viên còn rất hạn chế; một số cán bộ lãnh đạo liên minh tỉnh, thành phố chưa thực sự yên tâm, phấn khởi công tác…
    Chủ tịch Đào Xuân Cần nhận định, năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội của cả nước sẽ vẫn còn khó khăn, nhưng sẽ đỡ hơn những năm trước và có khả năng tăng trưởng kinh tế có thể cao hơn năm 2013. Để góp phần vào sự nghiệp phát triển KT – XH của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, khu vực KTTT cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.

—————————————————

    Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần phát biểu tại hội nghị
—————————————————

    Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT: Nghị quyết Trung ương V, Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX 2012 và các văn bản liên quan; tiếp tục tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến KTTT ở cả Trung ương và địa phương, để tạo điều kiện cho KTTT phát triển; xây dựng kế hoạch chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012, xây dựng và phổ biến các điển hình tiên tiến; tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương cán bộ quản lý HTX tiêu biểu; nâng cao năng lực cán bộ các cơ quan Liên minh HTX, làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi các thành viên; cải tiến phương pháp công tác, sâu sát hơn các HTX, giúp các HTX giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời; tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các tỉnh, thành phố giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ của Liên minh HTX; đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014; chuẩn bị từng bước các công việc Đại hội V năm 2015.


    Ưu tiên thành lập Liên hiệp HTX

    Ông Trần Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HTX Việt Nam
————————————
    Chúng ta đang tiến hành đàm phán, hướng tới ký kết Hiệp định TPP, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức với các thành phần kinh tế nói chung, KTTT nói riêng. Tiêu chuẩn tham gia TPP còn cao hơn so với tiêu chuẩn của WTO. Nếu không đáp ứng được những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Chính vì vậy, cần củng cố, phát triển KTTT, HTX theo hướng liên kết chặt chẽ. Cần đẩy mạnh thành lập Liên hiệp HTX theo ngành nghề và các tỉnh, thành phố giúp gắn kết khâu sản xuất, thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT.


    Tổ chức đào tạo chính quy, bài bản để nâng cao chất lượng nhân lực
    Ông Phạm Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc bộ
————————————

    Phần lớn các HTX , đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp còn rất yếu, chưa đủ khả năng ổn định và dẫn dắt thị trường. Luật HTX 2012 ra đời có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 đặt ra yêu cầu nhiều HTX phải chuyển đổi mô hình theo tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ sử dụng dịch vụ sản phẩm của HTX. Trong nhiều năm qua, từ cấp tỉnh, thành phố đến Trung ương, chúng ta đã tổ chức rất nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX ngắn hạn vài ba ngày. Ở các lớp học này, người học vừa được miễn phí, vừa được cho thêm tiền đi học (hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại) từ đó đã tạo một thói quen thụ động, chờ đợi… nhưng chất lượng đầu ra không cao.
    Thực tiễn hiện nay cho thấy sự chắp vá và bù đắp bằng việc đào tạo ngắn hạn đã không còn hiệu quả. Để chăm lo cho sự phát triển bền vững của các HTX, Liên minh HTX các tỉnh nên có chương trình tuyên truyền, vận động đến từng HTX để họ cử xã viên đến trường một cách chính quy, bài bản để có nhân lực chất lượng cao trở về phục vụ HTX một cách ổn định, hiệu quả.

nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here