TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 8 (KHÓA IV) LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

0
452

Trong hai ngày 25, 26/2 tại Hà Nội Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8 (khóa IV), đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông: Đào Xuân Cần, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên minh minh HTX Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Liên minh HTX Việt Nam. Hội nghị, vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


Phiên họp buổi sáng 25/2/2014:

Sau bài phát biểu khai mạc chào mừng Hội nghị (xem toàn văn) của ông Đào Xuân Cần, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam trình bày Dự thảo báo cáo: “Tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014”.

Đ/c Nguyễn Văn Biên báo cáo về tình hình kinh tế tập thể


Dự thảo báo cáo nêu rõ: Tính đến cuối năm 2013, cả nước có 370.738 tổ hợp tác, giảm 213 THT so với năm 2012, số THT đã thành lập mới là 2.978 tổ, số tổ giải thể là 3.191 tổ. Một số địa phương có nhiều THT thành lập mới như Trà Vinh 356 tổ, Đắk Lắk 195 tổ ; Thái Nguyên 187 tổ các THT được thành lập mới chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tín dụng.

Phần lớn các THT tổ chức còn lỏng lẻo, hoạt động tự phát, theo mùa vụ chỉ có gần 20% có đăng ký, chứng thực, số lượng THT luôn biến động khó thống kê, một số địa phương còn thiếu quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của THT; sự hỗ trợ của nhà nước đối với THT còn hạn chế.

Đến hết năm 2013, cả nước có khoảng 19.800 HTX, tăng 180 HTX so với năm 2012 có 571 HTX thành lập mới giảm 17% so với năm 2012 và giải thể 391 HTX. Trong đó HTX nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp và thủy sản 10.026; HTX thương mại, dịch vụ 1.468; HTX xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; 760 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 3.070; HTX dịch vụ vận tải 1.087; HTX Điện 1.531; quỹ tín dụng nhân dân 1/138 quỹ; các HTX khác 817 HTX.

Các HTX thành lập mới chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, môi trường. Các địa phương có nhiều HTX thành lập mới như: Hà Tĩnh 114 HTX, Bắc Giang: 42 HTX, Thanh Hóa 41 HTX, Đồng Nai 33 HTX…

Trong điều kiện kinh tế- xã hội có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của các HTX, nhìn chung phần lớn các HTX vẫn duy trì hoạt động ổn định.

Sau báo cáo về tình hình kinh tế tập thể, ông Nguyễn Mạnh Thảo – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra trình bày báo cáo “Công tác kiểm tra năm 2013, nhiệm vụ năm 2014”.

Ông Nguyễn Mạnh Thảo – Chủ nhệm UBKT báo cáo công tác kiểm tra năm 2013


Sau phần trình bày 2 báo cáo, Hội nghị tiến hành bầu bổ sung một số đồng chí vào Ban chấp hành khóa IV thay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác, theo đó tại Hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung 12 đồng chí.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (Đứng thứ 5 từ trái sang) được bầu bổ sung vào BCH Khóa IV


Cũng trong phiên làm việc buổi sáng nay, thay mặt Ban Thường vụ, ông Đào Xuân Cần cảm ơn các đồng chí nguyên là ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác cùng bó hoa tươi thắm và phần quà có ý nghĩa.

Tặng Hoa, quà các đ/c Nguyên Ủy viên BCH khóa IV đã về hưu và chuyển công tác


Phiên họp buổi chiều 25/02/2014:

Hội nghị tiếp tục vào buổi chiều và lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Trong phiên làm việc buổi chiều ngày 25/02/2014 Hội nghị nhận được 7 ý kiến tham luận tập trung vào một số vấn đề: Đào tạo nghề cho khu vực kinh tế tập thể thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm triển khai công tác đào tạo trên địa bàn Hải Phòng (Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bắc bộ tham gia).

 

– Tăng cường công tác tuyên truyền kết luận 56 của Bộ chính trị, Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn kèm theo đổi mới hoạt động Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh thành phố, hướng dẫn củng cố phát triển hợp tác xã theo tinh thần Luật HTX 2012, nghiên cứu thành lập các Liên hiệp HTX vùng tăng cường công tác liên kết giữa các HTX, cần trú trọng công tác điều tra, cập nhật số liệu về khu vực kinh tế tập thể phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo củng cố phát triển kinh tế tập thể, tình hình hoạt động của Ngân hàng HTX Việt Nam (Ngân hàng HTX Việt Nam).

 

– Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp kiểm tra cho cán bộ kiểm tra Liên minh HTX các tỉnh/thành phố (Liên minh HTX Nghệ An)

 

– Kinh nghiệm xây dựng mô hình HTX mới hoạt động hiệu quả (Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa).

 

 – Kiến nghị với cơ quan chức năng xác định lại vai trò, vị trí của hệ thống Liên minh HTX trung ương và địa phương , kinh nghiệm xây dựng Liên hiệp HTX, vận dụng kéo dài tuổi làm việc cho đội ngũ cán bộ Khoa học trong hệ thống(Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng).

 

– Nâng cao tinh trần trách nhiệm của người đứng đầu hệ thống Liên minh HTX trong việc kiến nghị, đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách phát triển kinh tế tập thể (Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên).

 

– Kiến nghị một số điểm bất cập trong Luật HTX năm 2012 đối với các HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Liên minh HTX tỉnh Yên Bái).

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

(Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật…)


Phiên họp sáng: 26/02/2014

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị BCH lần thứ 8 (Khóa IV), sáng 26/02 Hội nghị tiếp tục nghe ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế tập thể năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014, sau đó công tác thi đua.

Các ý kiến góp ý:

– Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, HTX muốn thành công phải lựa chọn được sản phẩm kinh doanh có lợi thế cạnh tranh, tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, khoa học, có chiến lược phát triển cho từng thời kỳ, trú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, đa dạng hóa thị trường….; đối với người đứng đầu của Liên minh HTX các tỉnh/thành phố phải chuyển từ “Thủ trưởng” thành “Thủ lĩnh” tạo nên sự gần gũi, tình cảm làm việc không phải bằng mệnh lệnh hành chính; năm 2014 toàn hệ  thống nên tập trung vào tuyên truyền thực hiện Luật HTX 2012, nâng cao vai trò HTX trong xây dựng nông thôn mới.(Hợp tác xã Rạch Gầm):

 

– Một số quan ngại khi áp dụng Luật HTX 2012 đối với các HTX trong công tác chuyển đổi, giải thể, thành lập mới, dịch vụ cung cấp ra ngoài, trong nội bộ…đặc biệt là những HTX có quy mô lớn sẽ gặp khó khăn nhiều trong việc cơ cấu lại vốn góp…(Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công)

 

– Cần đẩy mạnh liên kết vùng, miền giữa các HTX nhằm tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, học hỏi kinh nghiệm thành công; đối với Liên minh HTX các tỉnh/thành phố tận dụng lợi thế Phó Ban thường trực về phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh (Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh)

 

– Cần đánh giá công tác phát triển thành viên; xây dựng mô hình điển hình tiên tiến phục vụ công tác tuyên truyền(Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam – Phạm Trung Dũng).

 

– Cần có Kế hoạch tuyên truyền thống nhất trong toàn hệ thống do Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn, kiến nghị với Đảng, Chính phủ nhanh cụ thể hóa chính sách hỗ trợ, phát triển HTX (Liên minh HTX tỉnh Hà Giang).

– Liên quan đến vấn đề bảo lãnh, ủy thác của Quỹ Hỗ trợ Phát triển HTX Trung ương đối với các quỹ hỗ trợ phát triển HTX các tỉnh/thành phố, Liên minh HTX Việt Nam sẽ đề xuất chính phủ điều chỉnh chức năng, điều lệ hoạt động của Quỹ tại Trung ương với mục tiêu hỗ trợ tối đa sự phát triển của các HTX (Quỹ Hỗ trợ Phát triển HTX).

 

– Đề xuất với các cơ quan chức năng đưa khu vực kinh tế tập thể vào chương trình đào tạo chính trị tại các trường Bồi dưỡng chính trị từ Trung ương, đến địa phương; xây dựng chương trình khung đào tạo cho khu vực kinh tế tập thể (Liên minh HTX tỉnh Cà Mau).

 

Công tác Thi đua:

Ông Phan Vĩnh Điển, Trưởng Ban Thi đua – Liên minh HTX Việt Nam công bố quyết định tặng cờ và danh hiệu chiến sỹ thi đua cho các tập thể và cá nhân trong khu vực Kinh tế tập thể. Theo đó, năm 2013 Hội đồng thi đua ngành công nhận 27 tập thể được vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị lá cờ đầu, 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành.


Các đơn vị nhận cờ: 

 

 

 


Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành:


Cũng trong dịp này, thay mặt Ban Chấp hành, đ/c Đào Xuân Cần tặng hoa chúc mừng các Ủy viên BCH Khóa 4 là nữ nhân dịp 8/3 sắp tới:

 

Sau cùng, Đ/c Đào Xuân Cần Bí thư Đảng đooàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thay mặt Ban Thường vụ kết luận và Bế mạc Hội nghị. Sau đây là tóm tắt bài phát biểu bế mạc Hội nghị:

 

“Sau hơn một ngày làm việc tích cực Hôi nghị BCH lần 8 (Khóa IV) về cơ bản đã nhất trí với báo cáo, Hội nghị nhận được 14 lượt ý kiến phát biểu đa số tập trung vào những vấn đề cần giải quyết để đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo, đồng thời đại biểu cho ý kiến vào Nghị quyết Hội nghị BCH lần 8, gửi về Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam, tổng hợp, hoàn thiện và ban hành. Ngoài ra đ/c còn phân tích thêm về những thuận lợi, khó khăn của khu vực kinh tế tập thể đã và đang gặp phải trong những năm vừa qua để toàn thể hội nghị hiểu thêm để thống nhất các quyết sách trong toàn ngành, đ/c nhấn mạnh, năm 2013 là một năm với nhiều sự kiện: Luật Hợp tác xã 2012 chính thức có hiệu lực, sau khi tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX, Bộ Chính trị có Kết luận 56 làm cho lãnh đạo các tỉnh/thành phố quan tâm hơn đến khu vực kinh tế tập thể, quan tâm đến hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh/thành phố. Năm 2013 là năm khó khăn với nền kinh tế nhưng với khu vực kinh tế tập thể có thể nói ngắn gọn “bận rộn và thành công”, các hợp tác xã thường tổ chức ở quy mô nhỏ nên dễ thích ứng với khủng hoảng, do vậy, vẫn đứng vững trước khó khăn trong khi rất nhiều doanh nghiệp phá sản, Hợp tác xã điển hình tiên tiến vẫn duy trì tốt trên các tỉnh, số lượng HTX mới thành lập vẫn tăng…. Ông đồng tình với ý kiến cho rằng lãnh đạo trong Hệ thống Liên minh HTX cần là người “Thủ lĩnh” thay vì “Thủ trưởng” chỉ đạo bằng mệnh lệnh hành chính…Đ/c mong toàn thể cán bộ làm việc trong khu vực kinh tế tập thể hãy kiên trì, không nóng vội, từng bước đưa khu vực kinh tế tập phát triển. Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh/thành phố phải hướng tới HTX, để có được điều đó, mỗi cán bộ trong hệ thống cần phải là chuyên gia về HTX…
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức lãnh đạo các cấp, các ngành đồng thời cho chính bản thân các HTX, tránh tư duy ỉ lại thành lập HTX là để tận dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước.

Đối với Liên minh HTX các tỉnh/thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy Ban đề xuất hỗ trợ cho hoạt động của Liên minh.

Cuối cùng đồng chí mong muốn năm 2014 toàn ngành sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch đặt ra.

Nguồn http://vca.org.vn

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here