PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 16

0
396

           Liên minh HTX tỉnh tổ chức thực hiện Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16 năm 2014 với các nội dung như sau:

Thời gian: Từ ngày 16/03/2014 đến ngày 22/03/2014.

Trước thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:

           – Các HTX và DN xây dựng kế hoạch tổ chức và chỉ đạo cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN.

           – Tuyên truyền, huấn luyện định kỳ về pháp luật bảo hộ lao động, các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động.

           – Tổ chức kiểm tra tình trạng các thiết bị, nhà xưởng và việc chấp hành các quy định của pháp lụât về lao động, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, về quy trình quy phạm làm việc an toàn vệ sinh và cháy nổ. Nơi sản xuất phải xây dựng Nội quy an toàn cho người lao động và nhà xưởng, máy móc, thiết bị.

           – Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trang bị đủ bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn lao động trong sản xuất.

 Trong những ngày diễn ra Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:

            – Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại cổng, trụ sở Hợp tác xã, doanh nghiệp và nơi sản xuất (thời gian từ ngày 16/03/2014 đến ngày 22/03/2014).

           – Tổ chức phát động xã viên và người lao động hưởng ứng Tuần lễ an toàn bằng những hành động cụ thể, sát thực phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

          – Hướng dẫn các HTX và DN thành viên tổ chức hội thi “an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở” trong thời gian diễn ra Tuần lễ.

 Sau Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN:

           – Triển khai thực hiện chương trình hành động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động. Tiếp tục tự kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN một cách thường xuyên.

           – Tổng kết, rút kinh nghiệm và có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.

          

           Đề thực hiện tốt các nội dung trên đảm bảo đúng thời gian quy định. Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ tổ chức và phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo an toàn của tỉnh kiểm tra một số HTX và doanh nghiệp thành viên. Trong quá trình thực hiện cần trao đổi xin liên hệ với (Ban kiểm tra) bộ phận Thường trực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh ĐT: (029) 3859854.                           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here