TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC

0
435

CTTĐT – Sáng 21/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị để xem xét, thông qua đề án phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đế năm 2030. Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Tạ văn Long – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, LĐTB&XH, Giao thông vận tải, Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có trên 2.600 tổ hợp tác, 324 hợp tác xã. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, kinh tế tập thể của tỉnh đã có chuyển biến về số lượng và chất lượng. Nhiều hợp tác xã được củng cố và đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ phát triển kinh tế góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có sự thay đổi về chất, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng; chưa có nhiều mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, nhiều hợp tác xã vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, cơ sở vật chất nghèo nàn….

Trước tình trạng trên thì việc xây dựng Đề án phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 là cần thiết với mục tiêu chung là khắc phục những hạn chế yếu kém của hợp tác xã hiện nay, cần đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã đảm bảo đúng nguyên tắc; phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực; tập trung phát triển hợp tác nông nghiệp đa ngành nghề gắn với các vùng nguyên liệu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của các thành viên; Tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là 54.030 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 45.520 triệu đồng (hỗ trợ được lồng ghép từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững); vốn ngân sách địa phương là 8.510 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh tập trung xây dựng hợp tác xã có tổ chức, quản lý hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; Xây dựng, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tập trung thực hiện các chính sách như chính sách về đất đai, chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực, chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới và khuyến công, chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chính sách thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã, chính sách xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, chính sách về vốn. Đồng thời triển khai các giải pháp về nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với kinh tế tập thể, như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hợp tác xã; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hợp tác xã….

Định hướng đến năm 2030, tỉnh củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh trong mọi lĩnh vực; phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng bền vững; thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã đáp ứng nhu cầu hợp tác thành viên, gắn với mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế và Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên tinh thần tự nguyện, hợp tác của các thành viên; Mở rộng dịch vụ của hợp tác xã, đẩy mạnh sự liên kết hợp tác giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với nhau, giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao tay nghề cho người lao động trong hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung làm rõ nội dung của Đề án như: cấu trúc của Đề án, sự cần thiết xây dựng Đề án; Đánh giá thực trạng của hợp tác xã, tổ hợp tác; các mục tiêu được đề cập trong Đề án; các nhiệm vụ, giải pháp chính sách hỗ trợ; kinh phí, nguồn lực hỗ trợ; quỹ hỗ trợ Hợp tác xã; danh mục phân loại các loại hình hợp tác xã…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao cơ quan chủ trì đã phối hợp với các sở ngành trong việc xây dựng Đề án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung nội dung đánh giá hoạt động của các tổ hợp tác, có trình  tự thống nhất về các chính sách hỗ trợ trong phần bố cục của Đề án.

Về nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung quan điểm, chủ trương của Đảng qua các kỳ Đại hội, có đánh giá khái quát đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phân loại trình độ của đội ngũ cán bộ từ trung cấp trở lên.

Về mục tiêu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cơ bản đã đầy đủ, chi tiết, tuy nhiên cần bổ sung mục tiêu sắp xếp lại các hợp tác xã (nếu không đủ điều kiện họat động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thì giải thể); Cân nhắc về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đảm bảo tính khả thi.

Về nhiệm vụ giải pháp, bổ sung các loại hình hợp tác xã; Xây dựng Điều lệ mẫu của hợp tác xã. Đối với các chính sách hỗ trợ cần phân nhóm chính sách, phân loại chính sách chung của Trung ương, bổ sung chính sách riêng của tỉnh Yên Bái; xây dựng chính sách chung cho mọi hợp tác xã và chính sách riêng cho từng loại hình hợp tác xã, đảm bảo nguyên tắc: các chính sách tuân thủ chính sách của Trung ương, bổ sung theo hướng hỗ trợ nhiều hơn; phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; Đưa ra biểu thống kế chính sách hỗ trợ.

Đối với Quỹ hỗ trợ hợp tác xã, bổ sung nguồn vốn để đảm bảo vốn điều lệ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở ngành nghiên cứu tiếp thu, chọn lọc các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án trong tháng 2/2017.

Nguyễn Hiên

Nguồn http://www.yenbai.gov.v

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here