TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẮC THẮNG – PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM TẠI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN MINH HTX TỈNH YÊN BÁI

0
570

Hôm nay, chúng ta tổ chức long trọng Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Lễ tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến đúng dịp cả nước đang tưng bừng tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Lễ Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11-4. Trước hết cho phép tôi thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam xin gửi tới các vị khách qúy, các vị đại biểu lời chào trân trọng và chúc Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Thưa các quý vị đại biểu.

Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các tổ vần công, đổi công sau gọi là các HTX được thành lập, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển phong trào HTX ở nước ta. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định ngày 11/4 là ngày HTX Việt Nam và trở thành ngày truyền thống của phong trào HTX.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng – Nhà nước – và Hồ Chủ tịch luôn quan tâm, chăm lo, phát triển kinh tế tập thể. 68 năm qua, phong trào HTX và tổ chức Liên minh HTX Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu  tại Lễ Kỷ niệm


Thưa các đồng chí.

Kế thừa truyền thống chung của cả nước, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái trải qua 20 năm xây dựng và phát triển đã có những đóng góp đáng ghi nhận trong sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 2.500 tổ hợp tác, 331 HTX hoạt động đa dạng trong các ngành, lĩnh vực và phân bố trên hầu hết các địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là một số vùng sâu, vùng xa đã thành lập HTX. Nhiều HTX có thành viên và người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, như HTX Nghĩa An – Nghĩa Lộ, HTX DVTH Hát Lừu – Trạm Tấu. Trong đó có nhiều HTX duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, đóng góp ngân sách bình quân hàng năm khoảng 18 tỷ đồng. Thời gian qua do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế trong nước, các HTX với đặc thù về cấu trúc tổ chức, tính chất thương mại và thể chế văn hóa riêng có của mình đã thể hiện rõ bản chất tốt đẹp và sức sống mãnh liệt, nỗ lực phấn đấu vươn lên; nhiều HTX được tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Hoạt động của các HTX đã góp phần tích cực việc cung ứng dịch vụ thiết yếu cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển. Nhiều HTX đã không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, thu hút lao động, giải quyết việc làm, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng, có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thưa các vị đại biểu.

Sự phát triển và các đóng góp của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái mà nòng cốt là các HTX, qua đó cho ta thấy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. Đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên với tinh thần trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, trải qua 4 kỳ Đại hội với các tập thể BCH nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết, đặc biệt cùng đội ngũ cán bộ viên chức cơ quan Liên minh không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng hoạt động trong thực tiễn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền vận động thành lập HTX, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể như: đào tạo, bồi dưỡng, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, vốn, quỹ, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tựu mà khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và các cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Xin chúc mừng các đồng chí.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu.

Để thực hiện thắng lợi đường lối phát triển kinh tế tập thể của Đảng, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, gắn phát triển kinh tế tập thể với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, mỗi cán bộ, thành viên và  người lao động trong khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa phong trào HTX tiếp tục đi lên.

Trong bối cảnh tình hình chung của đất nước, tôi cho rằng, mặc dù phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng có nhiều thời cơ, vận hội mới. Nhân Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh và tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến, với tinh thần ngày HTX Việt Nam 11/4, tôi mong muốn Liên minh HTX tỉnh và khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND và phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết TW5 (khóa IX) và triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, tổ chức triển khai quán triệt Luật HTX, Nghị định 193 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều Luật HTX năm 2012 nhằm giúp cho cán bộ và  các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là việc xây dựng đề án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020.

Thứ hai, Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể và trong hệ thống Liên minh HTX. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến”. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hai phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX” và “HTX tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”. Gắn công tác thi đua với nhân điển hình tiên tiến, đồng thời thông qua các phong trào thi đua để khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, động viên cán bộ, thành viên và người lao động trong khu vực HTX hăng hái lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển HTX

Thứ ba, Liên minh HTX tỉnh cần phát huy có hiệu quả hoạt động gắn bó hơn với cơ sở, nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, trong đó chú ý gắn kết việc phát triển HTX với các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đồng thời làm tốt công tác tư vấn thành lập HTX và bảo vệ lợi ích thành viên, giúp đỡ các thành viên tạo mối liên doanh, liên kết trong và ngoài, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên vàlao động tại địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX.

Thứ tư, để làm tốt những nhiệm vụ trên, Liên minh HTX tỉnh phải thường xuyên quan tâm, kiện toàn, củng cố phát triển về tổ chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm với công việc, sâu sát thực tiễn, sâu sát cơ sở để hiểu, chia sẻ từ đó mới tư vấn giúp đỡ có hiệu quả.

Thứ năm, đối với các tổ hợp tác, HTX, phải thấy rõ trách nhiệm của mình đối với thành viên và cộng đồng; chủ động nâng cao trình độ nguồn nhân lực qua đó nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động, tăng cường hơn nữa khả năng hợp tác liên kết và đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh trên cơ sở tham gia sâu, rộng hơn vào chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm, nhất là chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển 20 năm qua, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và tinh thần ngày HTX Việt Nam, với sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái; sự phối hợp hỗ trợ của các Ban, Ngành; với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh sẽ không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng.

Chúc phong trào HTX ngày càng phát triển. Xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu và các thành viên HTX sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here