TRIỂN KHAI MÔ HÌNH NHÓM TIẾT KIỆM VÀ VỐN VAY THÔN BẢN

0
470

    Cuối tháng 5/2015, Liên minh HTX phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn mô hình nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản cho cán bộ Hội phụ nữ huyện Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và 08 xã mục tiêu tham gia dự án do WE Effect tài trợ.

    Tiết kiệm và vốn vay thôn bản là phương thức hoạt động dựa vào cộng đồng, trong đó cộng đồng, người dân địa phương, phụ nữ là những người tham gia tích cực nhằm khuyến khích sự tham gia của hộ nghèo nói riêng và cộng đồng nói chung xây dựng khả năng tài chính của cộng đồng dân cư.

Thành viên của Nhóm Đoàn kết – xã Tân Thịnh đóng góp Quỹ Xã hội của Nhóm


    Nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản là nhóm tự quản lý và hoạt động độc lập. Nhóm gồm 10-25 người tham gia nhằm huy động và quản lý tiết kiệm của họ, cung cấp vốn vay cho các thành viên trong nhóm và đóng góp một số tiền nhỏ cho Quỹ Xã hội. Khi tham gia nhóm, tất cả các thành viên có thể tiết kiệm, vay với số lượng tiền khác nhau khi cần và thời gian linh hoạt.

    Trong 3 ngày tập huấn (29-31/5), chuyên gia của tổ chức Plan – tổ chức đã triển khai và vận hành thành công mô hình nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản tại các tỉnh thành trên toàn quốc với trên 600 nhóm  tiết kiệm và hàng chục nghìn thành viên tham gia đã chia sẻ, hướng dẫn cụ thể về mô hình nhóm tiết kiệm, cách thức vận động người dân tham gia và tổ chức hoạt động của nhóm hiệu quả.

    Với phương pháp hướng dẫn phù hợp, tập trung vào thực hành thành lập và triển khai hoạt động của nhóm, khoá tập huấn đã mang lại hiệu quả cao, hầu hết các học viên hiểu và có thể tham gia tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm.

    Sau thời gian học tập huấn, sáng ngày 1/6/2015, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và chuyên gia của Dự án Plan đã hỗ trợ, hướng dẫn thành lập thành công 01 nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản (Nhóm Đoàn kết) tại thôn 9, xã Tân Thịnh (Văn Chấn). Trong thời gian tới, mô hình tiết kiệm này sẽ được Liên minh HTX phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ triển khai tại các xã mục tiêu.  

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here