VCA KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI UBTWMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI

0
488

Nhằm phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và đặc thù, thế mạnh của các đoàn thể, tạo sự phối hợp đồng bộ để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các đoàn thể; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, MTTQVN- Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp năm 2015 và ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; đồng chí Võ Kim Cự- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các đoàn thể, hiệp hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đoàn TNCSHCM; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đây là năm thứ hai MTTQVN ký kết chương trình cùng các đoàn thể, hiệp hội và là năm đầu tiên Liên minh HTX Việt Nam tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động này.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2015 của MTTQVN và 6 tổ chức đoàn thể, hiệp hội đã phối hợp các hoạt động: Tuyên truyền, tập hợp đoàn viên; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; đặc biệt là triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước… đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2015, tuy chưa ký kết chương trình phối hợp nhưng Liên minh HTX Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng phiếu khảo sát để gửi 180 đơn vị là hiệp hội doanh nghiệp và Liên minh HTX các tỉnh/TP trực thuộc trung ương, tổ chức khảo sát khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu tại 6 tỉnh/Tp trên cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nội dung trong chương trình phối hợp chậm về tiến độ hoặc chưa được thực hiện. Trong đó có việc chưa phối hợp xây dựng đề án “diễn đàn sáng kiến của trí thức và nhân dân tham gia xây dựng đất nước”…

Năm 2016, chương trình phối hợp giữa MTTQVN và các đoàn thể, hiệp hội sẽ thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, tiếp tục triển khai những nội dung như năm 2015. Trong đó về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, định kỳ 3 tháng một lần, thông qua Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN sẽ tập hợp báo cáo tâm tư, nguyên vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, MTTQ VN.

Về triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2016, MTTQVN sẽ chủ trì, phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận chủ trì hiệp thương phối hợp để mỗi đoàn thể chính trị – xã hội ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, đặc biệt là các hộ đơn thân có phụ nữ làm chủ hộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng phối hợp MTTQVN giới thiệu nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Liên minh HTX Việt Nam chủ trì phối hợp việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Phối hợp triển khai Kết luận 56-KL/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì việc hướng dẫn, tổng hợp tình hình các địa phương giám sát thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.

Các bên cũng sẽ phối hợp xây dựng Đề án và triển khai phong trào thi đua trong toàn hệ thống MTTQVN “đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện “Diễn đàn sáng kiến của trí thức và nhân dân tham gia xây dựng đất nước” do Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam chủ trì.

MTTQ Việt Nam cũng sẽ hiệp thương với các tổ chức thành viên hỗ trợ xây dựng triển khai Đề án thanh niên khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 nhằm huy động lực lượng trẻ, có ý chí để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập do TƯ Đoàn chủ trì.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tuy năm 2015 đã giám sát tình trạng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp, nhưng nợ đọng BHXH vẫn gia tăng, trầm trọng, nhiều doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đọng BHXH. 

Vì vậy, năm 2016 ông Hải đề nghị phải nghiên cứu để khoanh nợ cho doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đọng BHXH, nếu không sẽ không thể bảo đảm quyền lợi của người lao động, nhất là lao động nữ nghỉ thai sản. 

Theo ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Đoàn TNCSHCM và đồng chí Võ Kim Cự- Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đều đề xuất năm 2016 nên tập trung phát triển kinh tế cho đoàn viên, hội viên, giúp xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội: giúp phụ nữ thoát nghèo, thanh niên khởi nghiệp, phát triển các cá thể, nhóm hợp tác, HTX…

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho biết, trong bối cảnh Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến gần thì chịu tổn thương nhất chính là người nông dân, sản phẩm nông nghiệp, khu vực nông thôn. Liên minh HTX Việt Nam đang chú trọng xây dựng Đề án về những lợi thế và bất cập khi chúng ta hội nhập TPP, để báo cáo Đảng, Nhà nước cần phải sớm có những chính sách, giải pháp phù hợp cho các lĩnh vực và đối tượng dễ bị tổn thương này.

Đồng chí Võ Kim Cự cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác làm ăn, xây dựng chuỗi giá trị, không thể để người dân, nhất là người nông dân làm ăn đơn lẻ, manh mún, tuyên truyền để người dân thấy sự cần thiết phải liên kết lại, trước hết là nhóm, tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX…

Liên minh HTX Việt Nam cam kết sẽ thực hiện triển khai các nội dung ký kết trong toàn hệ thống. Đồng chí cũng đề xuất, năm 2016, từ 3- 6 tháng nên họp định kỳ giao giữa các tổ chức ký chương trình hợp tác, kiểm tra việc triển khai ở các tỉnh, cùng phối hợp các cấp ủy ở địa phương để các nội dung ký kết triển khai tận cơ sở đoàn viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Mong rằng, các tổ chức cùng phối hợp Liên minh trong việc tuyên truyền thành lập các HTX kiểu mới, xây dựng mỗi tỉnh 3-5 điển hình HTX kiểu mới, cùng với việc chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012…

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, chương trình phối hợp này nhằm tập trung vào thực hiện các cuộc vận động, tổ chức các phong trào thi đua, giám sát và  phản biện xã hội, tập trung giải quyết kiến nghị của nhân dân. Thông qua chương trình phối hợp của năm 2015, đã phát huy được rất nhiều đối tượng tham gia giám sát. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, năm 2016 giám sát phải định lượng được thì mới hiệu quả.

Năm 2016 sẽ tập trung giám sát ở các tỉnh thành trọng điểm, nơi mà các công cụ đo lường rõ ràng, kết quả giám sát phải định lượng được, giúp ra được chế tài, từ đó làm chuyển biến tình hình.

Về các vấn đề cụ thể như nợ BHXH, sau khi có kết quả  giám sát, trong năm 2016 cần có tọa đàm để đưa ra các giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng này. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, phát triển tài năng trẻ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ như kiến nghị của TƯ Đoàn. 

Trong năm 2016, MTTQVN, có 2 cuộc vận động lớn và 1 phong trào, đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam” cùng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Những ý kiến thảo luận và nội dung ký kết chương trình phối hợp trong hội nghị rất quan trọng, giúp cho các tổ chức khác có nhiều cơ hội tham gia phối hợp và tạo nên sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể là thành viên của MTTQVN.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch- Tổng Thư Ký Ủy ban Trung ương MTTQVN
 phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng đoàn- Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự
phát biểu đề xuất tại hội nghị

Quang cảnh hội ghị

Các đoàn thể, hiệp hội ký kết chương trình phối hợp năm 2016

Đặng Thu Hà

Ảnh: Lê Huy

Nguồn http://vca.org.vn/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here