YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HTX 2012

0
513

Ngày 6/12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Yên Bái

Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh, lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Tính đến 31/12/2016, toàn quốc có 19.569 hợp tác xã (HTX), tăng 583 HTX so với năm 2013, thu hút trên 6.252.400 thành viên tham gia. Sau khi Luật HTX 2012 (gọi tắt là Luật) được ban hành và có hiệu lực, có 5.641 HTX thành lập mới, 4.832 HTX giải thể.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, có 15.606 HTX phải tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Hiện có khoảng 13.000 đã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX 2012, đạt tỷ lệ 83,9%, có 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác (chiếm khoảng 2,87%), còn trên 2.000 HTX chưa tiến hành chuyển đổi theo Luật.

Các HTX sau khi chuyển đổi hoạt động ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, tăng 19,8% so với năm 2013. Lãi bình quân của 1 HTX tăng từ 155 triệu đồng/HTX/năm năm 2013 lên 196,8 triệu đồng/HTX/năm năm 2016. Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng lên 31,3 triệu đồng. Đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4% mỗi năm. Các HTX đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Tại tỉnh Yên Bái sau 5 năm triển khai thi hành Luật, đến nay đã có 94% số HTX đang hoạt động trên địa bàn tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012, gần 100 HTX thành lập mới. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, phát huy tốt lợi thế của địa phương, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năm 2016, doanh thu của các HTX đạt trên 1.500 tỷ đồng, chiếm trên 6,5% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn, nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 253 triệu đồng/HTX, giải quyết việc làm cho trên 7.200 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn sau 5 năm thực hiện triển khai, thi hành Luật HTX 2012, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả thực hiện Luật trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tuy đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng nhìn chung khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn nhiều khó khăn và hạn chế. Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa Luật Hợp tác xã 2012 đi vào cuộc sống. Tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về pháp luật HTX; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, HTX của Nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX, xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần phải xây dựng, phát triển Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX; xây dựng chiến lược phát triển HTX đến năm 2030; nghiên cứu hướng dẫn thủ tục chuyển đổi HTX sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác, xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025; nghiên cứu chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX; chính sách liên kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Sau hội nghị này, Chính phủ sẽ có chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường việc tổ chức thực hiện hiện quả Luật HTX từ nay đến năm 2020.

 

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here