BAN CHỈ ĐẠO KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014

0
412

    Ngày 10/1/2014, tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động khu vực kinh tế tập thể tỉnh năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Toàn cảnh hội nghị


    Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Kinh tế tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên, chủ nhiệm các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

    Năm 2013, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc phát triển kinh tế tập thể trong toàn tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, nhằm từng bước đưa Luật HTX 2012 và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể đi vào cuộc sống. Do đó, hoạt động kinh tế tập thể đạt được nhiều kết quả tích cực.

    Trong năm 2013, toàn tỉnh thành lập mới 22 HTX nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 331 HTX với 40.313 thành viên. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã làm tốt các khâu dịch vụ đầu vào cho bà con nông dân như vật tư, giống, phân bón, thuốc vảo vệ thực vật và bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra cho người nông dân. HTX công nghiệp – TTCN đã chủ động tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động. Các HTX lĩnh vực thương mại đã chủ động vượt qua khó khăn, sự cạnh tranh trên thị trường tổ chức nhiều hình thức thu hút khách hàng, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

    Năm 2013, doanh thu của các HTX ước đạt 827 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 18,5 tỷ đồng. Các HTX duy trì việc làm thường xuyên cho trên 6500 lao động với mức thu nhập gần 2 triệu đồng/người/tháng.

    Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho tỉnh chủ động đề xuất, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn cho các HTX và các doanh nghiệp thành viên để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đồng thời chú trọng công tác nâng cao kiến thức cho cán bộ HTX đào tạo nghề cho các xã viên, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể tỉnh phát triển.

    Năm 2014, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh của huyện, của ngành tiếp tục củng cố phát triển HTX theo Kết luận của Bộ Chính trị và Luật HTX năm 2012, trọng tâm là các xã điểm xây dựng nông thôn mới, các xã vùng sâu, vùng cao và vùng có đồng bao dân tộc thiểu số; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn; Tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ thuế đối với HTX; Tuyên truyền Luật HTX và các văn bản liên quan; Tổ chức bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX, đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại; đào tạo nghề cho trên 100 lao động trong HTX và doanh nghiệp thành viên; Tiếp tục triển khai dự án NGO phát triển HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2016; Xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here