BAN CHỈ ĐẠO KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH YÊN BÁI SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

0
507

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ 24, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh lần thứ 12, khóa IV. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh.

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, kiên quyết giải thể các HTX ngừng hoạt động không còn khả năng tổ chức lại hoạt động; Chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ theo Đề án củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030. 

Trong 6 tháng, toàn tỉnh thành lập mới 24 HTX, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 80% kế hoạch năm 2018. Hiện toàn tỉnh có 306 HTX, doanh thu bình quân đạt 1.584 triệu đồng/HTX, trong đó doanh thu bình quân đối với thành viên là 871 triệu đồng/HTX; Lợi nhuận bình quân 175 triệu đồng/HTX; Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 3,7 triệu đồng/người/tháng; Nộp ngân sách Nhà nước 19,8 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh

Phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Kinh tế tập thể tỉnh đạt được trong thời gian qua và đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và HTX trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp  tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; Triển khai có hiệu quả Đề án củng cố HTX, tổ hợp tác giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ HTX, quản lý các nguồn vốn được giao an toàn, hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan làm tốt công tác xúc tiến thương mại, quan tâm tháo gỡ khó khăn về vốn, giúp các HTX tiếp tục phát triển.

Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here