DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ỦNG HỘ QUỸ AN SINH XÃ HỘI NĂM 2016

0
382

STT

TÊN ĐƠN VỊ

1

Quỹ TDND phường Yên Thịnh

2

Quỹ TDND phường Nguyễn Phúc

3

Quỹ TDND thị trấn Cổ Phúc

4

Quỹ TDND xã Đông An

5

Quỹ TDND xã Châu Quế Hạ

6

HTX vận tải Yên Ninh

7

HTX vận tải Quyết Tiến

8

HTX Tĩnh Dung

9

HTX Thanh Niên

10

HTX Thắng Lợi

11

HTX Sông Chảy

12

HTX NN Tân Thịnh

13

HTX Kiên Thành

14

HTX Khai Minh

15

HTX k/t đá Tân Minh

16

HTX Hưng Thịnh

17

HTX Hợp Nhất

18

HTX DVTH Tân Thịnh

19

HTX Công Tâm

20

HTX cơ khí Huy Hùng

21

HTX chè Hương Lý

22

HTX An Sơn

23

HTX 6/12 Hồng Hà

24

Công ty TNHH Yên Thành

25

Công ty TNHH Hưng Thịnh

26

Công ty An Thịnh Cường Phát

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here