HỘI THẢO THAM GIA Ý KIẾN BỘ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HTX KIỂU MỚI

0
439

     Ngày 27/10, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tham gia ý kiến Bộ hướng dẫn đánh giá HTX kiểu mới” theo quy định của Luật HTX 2012 và “Phổ biến cơ chế và hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, đại diện Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương, Cục Kinh tế hợp tác – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Vụ hợp tác xã – Bộ Kế hoạch Đầu tư, Lãnh đạo Liên minh HTX 15 tỉnh phía bắc, đại diên một số sở ngành và các HTX thành viên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam
chủ trì điều hành Hội thảo
 

    Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, đặc biệt là Kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56- KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, cách làm tốt của các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả, các mô hình hợp tác xã kiểu mới để học tập, lựa chọn nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Việc Liên minh hợp tác xã Việt Nam chủ động nghiên cứu xây dựng Bộ hướng dẫn đánh giá hợp tác xã kiểu mới theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 là một bước đi kịp thời nhằm định hướng và xây dựng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển.

   Tại Hội thảo, đại diện Ban Chính sách và Phát triển HTX – Liên minh HTX Việt Nam trình bày Dự thảo “Bộ hướng dẫn đánh giá HTX kiểu mới theo qui định của Luật HTX 2012”. Theo đó HTX kiểu mới theo qui định của Luật HTX năm 2012 được đánh giá theo 63 tiêu chí, phân theo 5 nhóm: Nhóm vấn đề về thành viên HTX, về quản lý HTX, về điều hành HTX, về đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX; về tính pháp lý của HTX. Đã có nhiều tham luận của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào Bộ hướng dẫn đánh giá HTX kiểu mới theo qui định của Luật HTX 2012. Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí việc xây dưng và ban hành Bộ hướng dẫn đánh giá Hợp tác xã kiểu mới là rất cần thiết, vì đây sẽ là là cơ sở giúp hệ thống Liên minh HTX nâng cao vai trò công tác tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Mặt khác giúp cho Liên minh HTX, Hội đồng quản trị HTX đánh giá được năng lực hoạt động cũng như việc chấp hành thực hiện đầy đủ các quy định của Luật HTX 2012 của các HTX sau một thời gian hoạt động.

   Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo còn được chuyên gia Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai nội dung về công tác hỗ trợ về Khoa học Công nghệ của Trung tâm KHCN&MT giai đoạn 2013-2015, giới thiệu một số mô hình HTX đã hỗ trợ xây dựng các giải pháp “sản xuất sạch hơn” trong 3 năm qua. Đây cũng là vấn đề đang được cả xã hội quan tâm, nhất là đối với mô hình hợp tác xã còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Việc áp dụng các giải pháp “sản xuất sạch hơn” tại khu vực HTX là điều cần thiết trong quá trình hội nhập…

   Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã được Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế cho vay, đồng thời các đại biểu còn được hướng dẫn cách lập dự án đầu tư, hồ sơ vay vốn của Quỹ để phát triển SXKD. Tại Hội thảo các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến kiến nghị với Chính phủ xem xét mở rộng hình thức cho vay bổ sung vốn lưu động cho các HTX, Liên hiệp HTX.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here