HTX CHÈ HƯƠNG LÝ – KHI VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

0
557
alt

           Xác định được vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Hợp tác xã (HTX) chè Hương Lý luôn chú trọng đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để mọi đoàn viên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.  


Hiện nay, Công đoàn HTX có 30 đoàn viên, song trên 50% trong số đó là lao động nữ. Hoạt động công đoàn tại HTX phải đối mặt với những khó khăn như: tổ chức công đoàn còn non trẻ, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo thời vụ…


Ông Lại Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn HTX chè Hương Lý cho biết: “Thực tế, hoạt động công đoàn trong HTX có những khó khăn, hạn chế nhất định. Đầu tiên là yếu tố con người. Cán bộ phụ trách công đoàn ở đây chủ yếu đều kiêm nhiệm nên bị chi phối  nhiều bởi công việc kinh doanh. Thêm nữa, tỷ lệ lao động nữ ở HTX chiếm phần lớn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng số ít người lao động còn hạn chế, do đó  khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp lao động…”.


Khắc phục những hạn chế trên, Công đoàn HTX đã chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tốt với cấp ủy cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động trong HTX là 1,2 triệu đồng/người/ tháng, phấn đấu những năm tới nâng thu nhập bình quân lên 1,5 triệu đồng/người/tháng. HTX đã thực hiện đầy đủ các quy định đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể cho người lao động; quan tâm, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên; bảo đảm chế độ làm việc; tổ chức theo dõi, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động…


 alt

Công đoàn HTX Chè Hương Lý tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.


Cùng với đó, Công đoàn HTX chủ động phát động nhiều phong trào như thi đua lao động giỏi; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phong trào phát triển kinh tế gia đình… được cán bộ, công nhân viên, lao động thực hiện đạt kết quả cao. Hàng năm, 100% gia đình đoàn viên, công nhân lao động của HTX đạt gia đình văn hoá. 


Để tổ chức công đoàn trong HTX  thực sự trở thành mái ấm cho người lao động, Công đoàn HTX chè Hương Lý đặc biệt coi trọng việc xây dựng tính tập thể, tình đoàn kết trong nội bộ các tổ công đoàn, nhằm khơi dậy sức mạnh, trí tuệ của cả tập thể. Cùng với đó, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn HTX duy trì tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, trong đó, tổ chức chỉ đạo các tổ công đoàn phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên công đoàn và người lao động; tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn và người lao động được học tập, tiếp thu các thông tư, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và đơn vị.


Từ những việc làm thiết thực, Công đoàn HTX chè Hương Lý đã và đang từng bước khẳng định vai trò của tổ chức mình đối với hoạt động của mô hình HTX, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

 

 Nguồn http://chehuongly.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here