KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA VCA VÀ CÁC BỘ, NGÀNH

0
405

   Chiều 7/4 tại Hà Nội, UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp


   Dự lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, cùng đại diện các đơn vị tham gia chương trình giám sát.

   Chương trình giám sát nhằm thu thập ý kiến, đánh giá của doanh nghiệp về kết quả cải cách thủ tục hành chính về chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp, trách nhiệm của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của các bộ ngành liên quan đã xác định trong lĩnh vực thuế, hải quan đã xác định trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ; phát hiện, đề xuất những thủ tục hành chính cần nghiên cứu và ưu tiên cải cách trong thời gian tiếp theo.

  Qua việc giám sát cũng tổng hợp, đánh giá thực trạng, mức độ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh từ các quy định, thủ tục hành chính, cơ chế phối hợp để xác định nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.

   Nội dung giám sát tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân, hiệp hội, cộng đồng các doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước về thuế và hải quan; Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục không cần thiết, giảm bớt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong việc kê khai nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Lựa chọn một số cơ quan thuế, hải quan ở những nơi trọng điểm phát triển kinh tế, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đề cao chất lượng phục vụ của cán bộ thuế, hải quan ngay ở cơ sở, điểm giao dịch; kiến nghị xử lý những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

   Quá trình giám sát sẽ được thực hiện qua việc đánh giá thực hiện cải cách thủ tục hành chính của một số cơ quan thuế và hải quan được thực hiện thông qua tổ chức khảo sát (thông qua điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là đầu mối nòng cốt chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đối với các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp địa phương là đại diện của các doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp theo danh sách cũng được chọn ngẫu nhiên.

  Việc tổ chức một số đoàn giám sát do Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát tập trung ở khu vực cửa khẩu cơ quan hải quan và chi cục thuế ở một số địa phương. Dự kiến trong năm 2015, sẽ chọn cửa khẩu Lào Cai (Lào Cai), cửa Khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) để giám sát trong lĩnh vực hải quan; đồng thời cũng chọn cơ quan thuế Lào Cai, Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh để giám sát trong lĩnh vực thuế…

  Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thuế, hải quan là ngành chuyên sâu trong quản lý nhà nước. Mặt trận không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này nên mời cộng đồng doanh nghiệp đại diện là VCCI, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia giám sát, vì đây là đối tượng hưởng thụ dịch vụ của ngành để việc giám sát đạt kết quả khách quan, khoa học.

  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, giám sát thủ tục thuế- hải quan có Nghị quyết 19 của Chính phủ, chúng ta tiếp tục góp phần có tiếng nói của doanh nghiệp, cơ quan giám sát, đánh giá đúng việc đổi mới của ngành thuế, hải quan cùng những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Việc giám sát thuế hải quan có áp lực thời gian lớn nhưng áp lực thời gian lớn thì không được làm thiếu, cầu thả, có nhận xét không đúng.

C  hủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị, trước tháng 12/2015 cần có thông điệp về thuế, hải quan trong hội nhập quốc tế. Những kết quả giám sát bước đầu sẽ được tổng hợp trình Chính phủ và Quốc hội vào tháng 10/2015.

Theo Đại đoàn kết

Nguồn http://www.vca.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here