LIÊN MINH HTX VIỆT NAM: GÓP Ý NGHỊ ĐỊNH THI HÀNH LUẬT HTX 2012

0
466
alt

alt

 

        Luật HTX 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Để Luật này sớm đi vào cuộc sống, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì soạn thảo Nghị định (NĐ) quy định chi tiết thi hành. Đến nay, NĐ đã dự thảo có 6 chương 34 điều.


      Được biết theo kế hoạch, từ 8/4 – 7/5/2013, dự thảo NĐ được đăng trên website của Bộ KH&ĐT, được gửi bằng văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương, đồng thời lấy ý kiến các chuyên gia và các HTX qua hội thảo, trước 31/5/2013 sẽ trình Chính phủ hồ sơ dự thảo NĐ.


      Tại cuộc họp, đại diện các ban chuyên môn đều tham gia đóng góp nhiều ý kiến, từ chi tiết bố cục, câu chữ thể hiện trong NĐ, đến các nhóm lớn nội dung toát ra từ các chương, điều của NĐ. Vấn đề đặt ra liệu NĐ có đủ sức đưa Luật HTX 2012 vào cuộc sống? NĐ có bảo đảm tuân thủ, phù hợp với các quy định của Luật HTX 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan? Các quy định trong NĐ có dễ hiểu, dễ vận dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX hay không?


      Cụ thể theo tổng hợp sơ bộ, Liên minh HTX Việt Nam nhất trí với quy định tỷ lệ người nước ngoài trong tổng số thành viên hợp tác xã tối đa là 40%. Nhưng về Điều 5, trong khoản 2 và 3 quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho thị trường bên ngoài “không quá 40%” sẽ gây phiền hà cho HTX, nên để điều lệ HTX quy định tỷ lệ này đúng như quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật HTX và phù hợp với Khoản 4 Điều 7 về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.Hay về tên HTX trong Điều 7, việc đặt tên HTX phải đảm bảo tránh trùng lặp, tránh nhầm lẫn, nhằm tạo ra một thương hiệu riêng cho HTX. Song tại Khoản 5 Điều 7 lại cho phép các HTX đã đăng ký trước khi ban hành NĐ này mà có tên gây nhầm lẫn với HTX khác thì không phải đăng ký đổi tên. Vì điều đó có nghĩa là cho phép HTX trùng tên, nên lại mâu thuẫn với Điều 10 của dự thảo NĐ và phải xem xét biên tập lại quy định này. Về giấy chứng nhận đăng ký HTX (Điều 16), NĐ cần làm rõ có sự phân biệt đối xử gì khác giữa hợp tác xã với các loại hình doanh nghiệp khác. Cần tham chiếu Khoản 2 Điều 5 Luật HTX 2012 đã quy định “Bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác”.


      Về xử lý tài sản không chia của HTX khi giải thể, phá sản (Điều 22) cần làm rõ cụm từ “ngân sách địa phương” ở đây là cấp tỉnh, huyện hay xã. Hoặc về chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX (Điều 27), dự thảo NĐ đã chi tiết hóa 5 nhóm vấn đề được hỗ trợ và ưu đãi (kết cấu hạ tầng; tín dụng; đất đai; vốn, giống; chế biến sản phẩm). Nhưng nếu quy định như thế vẫn mang tính dàn trải, không có định hướng khuyến khích hỗ trợ sản xuất.


      Vì vậy, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị nên bố cục lại quy định cho từng lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Trong từng lĩnh vực này, Nhà nước khuyến khích phát triển những ngành nghề nào? Đồng thời, các HTX đang gặp khó khăn nhất là gì? cần được hỗ trợ ưu đãi tập trung vào nội dung nào?…


      Các đại biểu cũng góp ý nên thêm vào NĐ quy định bộ máy quản lý nhà nước đối với HTX và việc thành lập Tổng cục Phát triển HTX (Điều 30), hay về thành lập Liên hiệp HTX tín dụng quốc gia (Điểm c, Khoản 4 Điều 25 và Khoản 2 Điều 29). Ví như thực tế đến nay, Chính phủ đã thành lập Ngân hàng HTX Trung ương, vậy có nên thành lập Liên hiệp HTX tín dụng quốc gia không để tránh trùng chéo lẫn nhau.

nguồn http://vca.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here