LIÊN MINH HTX VIỆT NAM: KỊP THỜI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HTX CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

0
416

Mới đây, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã chỉ đạo hệ thống và cơ quan Liên minh HTX ở Trung ương ngay sau Tết cần bắt tay tiếp tục chuẩn bị chu đáo và kịp thời tổ chức đăng cai Hội nghị Bộ trưởng HTX châu Á – Thái Bình Dương (TBD) lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2017, tại Hà Nội.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, mục tiêu lớn nhất của Hội nghị là để các chính phủ trong khu vực, phong trào HTX các nước thành viên và các tổ chức quốc tế hiểu rõ hơn khu vực kinh tế hợp tác (KTHT), HTX Việt Nam, những tác động về chính sách và luật pháp đối với quá trình phát triển HTX ở mỗi quốc gia.

Cần thiết tổ chức hội nghị

Tổng hợp hiện nay, trên thế giới có khoảng 2,6 triệu HTX và tổ chức tương hỗ, thu hút trên 1 tỷ thành viên, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho trên 250 triệu người.

Cũng giống như Việt Nam, HTX ở nhiều quốc gia đang gặp thách thức, như đa số người lớn tuổi tham gia HTX, còn giới trẻ thiếu quan tâm. Một số HTX đi lệch hướng, hoạt động giống doanh nghiệp làm mất dần ý nghĩa HTX trong cộng đồng. Trong khi trình độ quản lý HTX còn hạn chế, nhiều cơ quan Chính phủ một số nước chưa quan tâm đến HTX, chưa có chính sách phù hợp thực tiễn phát triển HTX…

Từ ngày 26/9/2015, Liên Hợp Quốc đã thông qua chương trình nghị sự với tham vọng thông qua HTX để chấm dứt đói nghèo, bảo vệ môi trường và bảo đảm thịnh vượng cho tất cả mọi người vào năm 2030. Chương trình đề ra mục tiêu KTHT toàn cầu năm 2030 tăng từ 1 tỷ thành viên lên 2 tỷ, đạt 4 triệu HTX và chiếm 20% nền kinh tế thế giới.

Tiếp đó, trong 2 năm 2015 – 2016, các hội nghị tham vấn khu vực châu Á – TBD lần lượt tổ chức ở Indonesia, Nepan và Kuwait đã thống nhất tiếng nói chung. Đó là: Sự thành công của các HTX làm chính là lấy thành viên làm trọng tâm và quản lý tốt việc mở rộng phát triển phải dựa vào cộng đồng và xa hơn là sự hợp tác mạnh mẽ với Chính phủ.

Liên minh HTX Việt Nam ký kết ghi nhớ
đăng cai Hội nghị Bộ trưởng HTX châu Á – TBD
 

Như thế, hợp tác được xem là rất cần thiết trong kỷ nguyên này để đem lại nền kinh tế bền vững, dân chủ. Điều này càng đúng hơn khi sự bất bình đẳng trong khu vực ngày càng gay gắt, mặc dù hệ thống tư bản chủ nghĩa đã đạt một số thành tựu nhất định và đã lựa chọn HTX. Mô hình HTX hoạt động như DN bền vững mà những giá trị của các HTX đã được các đối tác chia sẻ và công nhận.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, việc đăng cai tổ chức tại Hà Nội Hội nghị Bộ trưởng HTX các nước khu vực châu Á – TBD lần thứ 10 là rất cần thiết và kịp thời. Với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2030: Tăng cường sự hỗ trợ, hợp tác của Chính phủ đối với khu vực HTX để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, hội nghị 10 cụ thể hóa hành động của các quốc gia nhằm thực hiện hiệu quả 17 mục tiêu toàn cầu năm 2030, đã được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua.

Tác động với HTX Việt Nam

Quá trình toàn cầu hóa cùng với xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển đang diễn ra và tác động tới tất cả các quốc gia lớn nhỏ. Ngay trong năm 2016, thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến động phức tạp và không lường, những sự kiện quốc tế lớn cũng có thể tác động không nhỏ đến nền kinh tế, ngành nông nghiệp và khu vực KTHT, HTX Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới đó, gần 30 năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập và đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập với phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

Ngoài mục tiêu lớn thúc đẩy phát triển HTX trong các quốc gia đã nêu trên, Liên minh HTX Việt Nam xác định, việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng HTX châu Á – TBD phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập sâu rộng quốc tế và được coi trọng xuyên suốt sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, việc đăng cai tổ chức hội nghị này là dịp nhận diện rõ hơn những thách thức mới và tăng cường giao thương các HTX trong khu vực thời gian tới.

Đối với riêng khu vực KTHT Việt Nam, hội nghị mở cơ hội lớn để các HTX, hệ thống Liên minh HTX tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm hình thành và phát triển HTX, quảng bá mạnh mẽ với quốc tế hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Kỳ vọng thành công của Hội nghị sẽ nâng cao uy tín của Việt Nam, nâng cao vai trò Liên minh HTX Việt Nam trong khu vực KTHT, HTX quốc tế.

Lưu Anh

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here