NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

0
426

     Ngày 25-29/7, Liên minh HTX tỉnh tổ chức khóa tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với tuyên truyền Luật HTX 2012 và công tác tư vấn hỗ trợ thành viên cho trên 50 học viên là cán bộ quản lý HTX thuộc các đơn vị mới thành lập năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh. 

Khai giảng khóa tập huấn.

     Tại khóa tập huấn, các học viên đã được thông tin về một số nội dung hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước, định hướng phát triển kinh tế, xây dung nông thôn mới và Hợp tác xã, nắm bắt được những cơ hội, khó khăn, thách thức trong thời kỳ Hội nhập đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp. Các học viên tích cực thảo luận, đưa ra khó khăn, vướng mắc và giải pháp của đơn vị mình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế từ tổ chức sản xuất kinh doanh, đến phát triển thương mại, dịch vụ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, giải quyết đầu ra cho sản phẩm…

     Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tuyên truyền Luật HTX năm 2012, giúp cho cán bộ, thành viên các HTX nhận biết sâu sắc hơn về nguyên tắc, bản chất của HTX kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị, công tác tổ chức, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ… đảm bảo hoạt động theo đúng Luật. Đồng thời, học viên được giới thiệu, tìm hiểu về hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh do Liên minh HTX tỉnh quản lý, điều kiện, quy trình vay vốn hỗ trợ phát triển HTX và chức năng, nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cho các HTX của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ thành viên – Liên minh HTX tỉnh.

      Kết thúc khóa học, học viên hiểu và biết được định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong hội nhập kinh tế. Từ đó giúp cán bộ quản lý HTX có định hướng phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị phù hợp với yêu cầu hội nhập.

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here