NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI SẼ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC VÀO CUỐI THÁNG 2 /2013

0
442

 

•Từ 25/2, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác và không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh (Nghị định 05/2013/NĐ-CP).

 

•Cá nhân, tổ chức sử dụng Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc sử dụng giấy tờ giả, thông tin cung cấp không trung thực trong hồ sơ đăng ký thì Cục Bảo vệ thực vật sẽ thu hồi Giấy phép khảo nghiệm, Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp. Đó là nội dung tại Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 25/2.

 

•Theo Thông tư 05/2013/TT-BTC  cũng từ 25/2,  các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được chi môi giới cho thuê tài sản vượt quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản. Đối với môi giới bán tài sản chế chấp, cầm cố thì không được vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản.

 

•Ngày 20 tháng 02, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 342/QĐ-TTgsửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong đó có sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here