TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ

0
429

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động tích cực là chủ trương lớn của Đảng và định hướng chiến lược phát triển quan hệ lao động ở Việt Nam và là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của tổ chức công đoàn.

Hiện nay, tỷ lệ HTX có tổ chức công đoàn thấp, kéo theo hàng chục ngàn lao động không được tổ chức công đoàn đứng ra bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các HTX, vừa qua, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Công đoàn cho cán bộ quản lý các HTX trên địa bàn tỉnh.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng mà không có một tổ chức nào có thể thay thế, trong việc điều hoà mối quan hệ lao động xã hội và là đại diện một bên của quan hệ lao động.

Qua nội dung tuyên truyền, Liên minh HTX và Liên đoàn Lao động tỉnh hướng tới mục tiêu vận động thành lập nhiều tổ chức công đoàn trong các HTX để từng bước tạo dựng niềm tin, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here