TẬP HUẤN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

0
563

Từ ngày 13-15/9/2014, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng về hội nhập kinh tế quốc tế cho 40 học viên là Chủ tịch Hội động quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý HTX.

Ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới. Dù là nền kinh tế có quy mô và trình độ phát triển ra sao và thuộc chế độ chính trị – xã hội thế nào thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng là điều cần thiết.

Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để mở rộng thị trường, phát triển thương mại và các quan hệ kinh tế khác, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội; tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiến bộ hơn; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ – kỹ thuật; tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiếp cận thị trường quốc tế…Đây cũng là môi trường có ý nghĩa quan trọng và đặc biệt đối với sự phát triển của các hợp tác xã, DN tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Đồng thời, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình dần xóa bỏ hàng rào thuế quan, xóa bỏ sự bảo hộ của Nhà nước, tạo nên sức ép cạnh tranh gay gắt đối với các hợp tác xã, DN ngay trên thị trường nội địa. Tham gia hội nhập quốc tế sẽ làm tăng sự rủi ro đối với sự tồn tại của hợp tác xã, DN; bên cạnh đó là phát sinh thêm các vấn đề kinh tế – xã hội tiêu cực như phá sản, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, bệnh tật, nghèo đói, tệ nạn xã hội… những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của hợp tác xã, DN nói chung và các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đây chính là những yếu tố chủ yếu tác động đến sự tồn tại và phát triển của hợp tác xã, DN trong hội nhập quốc tế.

Việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế sẽ mang lại những cơ hội to lớn, nếu biết tranh thủ sẽ có tác động tích cực đến phát triển và nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã, DN nhưng cũng đặt ra những thách thức hết sức gay gắt đối với các HTX, DN trong thời kỳ này. Vì vậy, các HTX, các doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu và có phản ứng thích hợp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Để các học viên có cái nhìn toàn diện về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, Ban tổ chức lớp học đã tổ chức cho các học viên đi thăm quan thực tế tại Liên minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành phố Hải Phòng, 1 trong thành phố lớn của cả nước đã thực hiện thành công các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế, thăm HTX Lê Hồng Phong thuộc huyện An Dương của thành phố Hải Phòng.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here