TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI LIÊN MINH HTX TỈNH YÊN BÁI NHIỆM KỲ 2013 – 2018

0
4250

          Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội nhiệm kỳ IV Liên minh HTX tỉnh Yên Bái. Thay mặt cho Đảng đoàn và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quí và toàn thể Đại hội lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội nhiệm kỳ IV Liên minh HTX tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp.


          Thưa toàn thể Đại hội,


          Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung báo cáo chính trị vừa trình bày trước Đại hội và các ý kiến tham luận tại Đại hội hôm nay. Qua báo cáo, Liên minh HTX Việt Nam rất vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ III vừa qua khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển mới cả về lượng và chất, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ qua có nhiều khởi sắc và đạt được kết quả đáng khích lệ, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, phục vụ thiết thực cho các đơn vị thành viên, vai trò, vị trí của liên minh HTX tỉnh ngày càng được củng cố và tăng cường, đã khẳng định được là nhân tố hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh. Những kết quả đó rất đáng tự hào, góp phần tô điểm thêm vào thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đạt được trong thời gian vừa qua.


          Theo báo cáo, trên bàn tỉnh hiện có 2.500 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, thông qua hoạt động đã khai thác được những thế mạnh, tiềm năng của địa phương về nguyên liệu, lao động, thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho các tổ viên. Hoạt động của các tổ hợp tác trên địa bàn đã thu hút sự tham gia của hơn 9.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20.000 lao động.


          Trong nhiệm kỳ qua, số HTX mới thành lập ngày càng nhiều, toàn tỉnh đã có 138 HTX thành lập mới, tăng 14,2% so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên tới 321 HTX với trên 40.000 thành viên. Các HTX từng bước được củng cố và đổi mới, kết quả sản xuất kinh doanh và đóng góp cho ngân sách ngày càng tăng, số HTX làm ăn khá, giỏi có xu hướng tăng: doanh thu năm 2012 của các HTX đạt trên 700 tỷ đồng (tăng 122% so với đầu nhiệm kỳ); nộp ngân sách 17,9 tỷ đồng (tăng 121% so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả tăng từ 48.4% lên 60% vào cuối nhiệm kỳ.


          Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ III liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2008- 2013 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Cơ bản hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao, các hoạt động đã đi vào nề nếp. Trong quá trình hoạt động đã bám sát các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và các Quy chế hoạt động của cơ quan để triển khai thực hiện. Công tác tham mưu, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách được liên minh HTX tỉnh triển khai tích cực. Các hoạt động hỗ trợ HTX được đẩy mạnh, quan hệ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh được tăng cường. Qua đó, góp phần quan trọng, trực tiếp giúp các HTX, doanh nghiệp thành viên khắc phục hạn chế, yéu kém, củng cố và phát triển thêm một bước mới, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.


          Có được kết quả trên, theo tôi trước hết là có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp thường xuyên của các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, sự năng động, sáng tạo, nhạy bén trong cơ chế thị trường của các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, đặc biệt là sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Thường trực – mà trước hết và trực tiếp là đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ III vừa qua.


          Nhân dịp này thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích mà khu vực kinh tế hợp tác, HTX và liên minh HTX tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đối với liên minh HTX và phong trào HTX trong thời gian qua.


          Kính thưa các đồng chí,


          Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã nghiêm túc đánh giá  được những tồn tại, hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới của khu vực HTX và hoạt động của liên minh HTX tỉnh. Về những tồn tại yếu kém của khu vực HTX tỉnh hiện nay, tôi đồng tình với báo cáo đã trình bày. Tôi cho rằng có rất nhiều nguyên nhân của những hạn chế yếu kém, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Có thể kể ra một số nguyên nhân chủ yếu đó là, một số ngành và địa phương chưa nhận thức đầy đủ về HTX kiểu mới, do đó chưa quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX phát triển. Mặt khác việc quan tâm xây dựng cũng như công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình mới, mô hình HTX điển hình tiên tiến chưa được cấp cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện.


          Việc triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản hướng dẫn đối với các HTX vẫn chưa được triệt để, kịp thời, các chính sách khuyến khích đối với các HTX chưa được các bộ, ngành hướng dẫn cụ thể để các HTX tiếp cận và thực hiện.


          Năng lực nội tại của các HTX còn yếu, nhiều HTX chưa huy động đủ vốn điều lệ, vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các HTX nông nghiệp. Đặc biệt, trình độ cán bộ quản lý của các HTX còn nhiều bất cập, đội ngũ cán bộ quản lý HTX phần lớn chưa qua đào tạo, không thường xuyên cập nhật kiến thức mới, chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm thực tế, do đó khả năng nắm bắt và xử lý thông tin thị trường còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp với quá trình phát triển hiện nay.


           Thưa toàn thể Đại hội,


           Thực tế thời gian qua cho thấy, trong điều kiện khủng hoảng kéo dài, kinh tế – xã hội của cả nước còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng về cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động ổn định, nhiều HTX điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả; khu vực kinh tế tập thể đã vững vàng trong khủng hoảng, thể hiện vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Điều này càng minh chứng cho  tính ưu việt của HTX.


           Đảng ta luôn quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, coi kinh tế tập thể là một bộ phận quan trọng trong đường lối, chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.  Vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật HTX năm 2012; Bộ Chính trị có Kết luận 56 – KL/TW ngày 21/2/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức từ đó đã có sự quan tâm hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.


        Trong thời gian tới, những thế mạnh đó cần được phát huy, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX phát triển hơn nữa. Nhân Đại hội này, tôi đề nghị trong nhiệm kỳ IV (2013-2018) liên minh HTX tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


         Một là, Liên minh HTX tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động hỗ trợ, trong đó chú trọng những lĩnh vực các HTX đang có nhu cầu; cần tập hợp, thu hút các HTX làm thành viên, gắn chặt hơn nữa hoạt động của liên minh với các HTX, lấy HTX làm nền tảng cho sự phát triển của mình. Liên minh HTX tỉnh cần làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với khu vực HTX; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể xây dựng các cơ chế, chính sách, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn hoạt động của HTX; triển khai tốt các chương trình hỗ trợ phát triển của Nhà nước đối với khu vực HTX;


         Hai là, tập trung nâng cao nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX. Xây dựng đ­­ược đội ngũ cán bộ quản lý HTX năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài với HTX, đư­­ợc xã viên tín nhiệm, tạo đư­­ợc mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích cá nhân và tập thể;


         Ba là, để có thể phát triển bền vững, làm ăn có hiệu quả, các HTX cần liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cần tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức HTX mạnh, có kinh nghiệm và tiềm lực trong nước và trong khu vực. Liên minh HTX tỉnh phải đóng vai trò đầu tầu, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX trong quá trình này.


         Bốn là, bản thân các HTX phải tự nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của nhà nước, đổi mới tổ chức hoạt động HTX, cả quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của xã viên, thực hiện đúng các nguyên tắc, giá trị và bản chất HTX, thực sự đem lại lợi ích cả kinh tế và XH cho xã viên, tạo động lực thúc đẩy HTX phát triển bền vững.


        Tôi tin tưởng rằng, nếu thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, vị trí và vai trò của liên minh HTX tỉnh sẽ được nâng cao, khu vực HTX sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.


        Về phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX Việt Nam, tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể trong quá trình chuẩn bị Đại hội và trong báo cáo đã nêu khá rõ và cụ thể, tôi xin được tham gia với Đại hội một số nội dung sau:


       Cần tăng cư­ờng tuyên truyền sâu rộng về chủ trương phát triển kinh tế tập thể, nhất là Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trịvề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX 2012 đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo sự thống nhất nhận thức về các quan điểm chỉ đạo, định hư­ớng và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.


       Tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX hiện có; giải thể các HTX đã ngừng hoạt động; hướng dẫn các HTX chuyển đổi và thành lập HTX mới theo Luật HTX năm 2012 vừa được Quốc hội thông qua. Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, đóng góp vào nền kinh tế của tỉnh với tỷ trọng ngày càng lớn.


       Phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên cơ sở tập hợp và liên kết rộng rãi các tầng lớp xã hội, mọi loại hình tổ chức kinh tế, đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tự chịu trách nhiệm và phát triển cộng đồng. Nêu cao vai trò lãnh đạo của bộ máy quản lý, tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các HTX theo Luật HTX 2012, làm cho HTX hoạt động năng động, thích ứng với cơ chế thị trường, tăng năng lực cạnh tranh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


      Liên minh HTX tỉnh cần phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành và từng thành viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV vừa được Đại hội tín nhiệm bầu; hướng các hoạt động của Liên minh gắn bó hơn với cơ sở; cải tiến lề lối làm việc, không hành chính hóa trong các hoạt động; tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến; cần làm tốt hơn chức năng của Liên minh, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho HTX; tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có kết quả Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX 2012 và các văn bản dưới Luật, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.


        Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội,


      Tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2013-2018), Liên minh HTX tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều chuyển biến mới trong tổ chức và hoạt động, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Yến Bái sẽ có những bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.


       Một lần nữa, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành và các đoàn thể của tỉnh, các vị khách quý và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội. Xin gửi lời hoan nghênh đến các đồng chí cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh, cán bộ, xã viên và người lao động trong các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX. Chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


              Xin trân trọng cảm ơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here