TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN HTX

0
389

Theo Liên minh HTX Việt Nam, để phát huy bề dày truyền thống HTX 70 năm qua, hệ thống Liên minh HTX các cấp tới đây tiếp tục phát triển KTTTgắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, gắn với xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Tròn 70 năm trước, ngày 11/4/1946, Bác Hồ đã gửi thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia HTX nông nghiệp. Với lời thư giản dị, phù hợp và thuyết phục với nhận thức mọi tầng lớp xã hội, Bác nêu “Việt Nam là một nước nông nghiệp… nông dân giàu thì nước ta giàu…nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”.

Điểm tựa truyền thống

Bác Hồ chỉ ra rằng HTX là con đường phù hợp nhất đối với hàng triệu người dân, giúp những người sản xuất nhỏ trong các lĩnh vực và ngành nghề, nhất là người nông dân với sản xuất nông nghiệp, thoát ra khỏi lối sản xuất nhỏ lẻ, cùng nhau vươn lên tổ chức sản xuất lớn.

Theo tư tưởng HTX của Người, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX và tổ chức Liên minh HTX Việt Nam đã vượt khó vươn lên, có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng của đất nước. Đáng kể nhất, khu vực HTX đã chủ đạo chi viện sức người sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam.

Bước vào thời kỳ đổi mới, khu vực KTTT và các HTX đã có những chuyển biến quan trọng. Hiện, cả nước có gần 150.000 tổ hợp tác, 18.024 HTX và 41 liên hiệp HTX, thu hút khoảng 13 triệu thành viên và khoảng 30 triệu lao động.

Hoạt động của các HTX đã thực sự thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở…

Cùng với quá trình đổi mới và phát triển KTTT, tháng 10/1993, Liên minh HTX Việt Nam được thành lập từ hai tổ chức tiền thân là Ban quản lý HTX mua bán Việt Nam (1955) và Liên hiệp HTX tiểu thủ công nghiệp Trung ương (1978). Từ đó đến nay, Liên minh HTX các cấp đã nỗ lực triển khai có kết quả các hoạt động theo Điều lệ và quy định Luật HTX.

Từ những thành quả HTX đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1268/QĐ-TTg lấy ngày 11/4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Chủ tịch Võ Kim Cự: Không có con đường nào khác là phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi sản phẩm HTX

Những trọng tâm phát triển HTX

Trước thực trạng còn nhiều tồn tại của KTTT và HTX, ông Võ Kim Cự – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, nhấn mạnh rằng các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền nhận thức HTX kiểu mới. Không có con đường nào khác là phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có tiềm năng, có lợi thế trong thời kỳ hội nhập.

Cùng với xử lý mạnh các HTX cũ yếu kém, các cấp, các ngành phải dồn mọi nguồn lực thành lập mới THT và HTX, xóa các xã “trắng” HTX để phát triển bề rộng, xây dựng HTX kiểu mới để phát triển chiều sâu.

Phát huy truyền thống HTX 70 năm qua, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cho rằng tới đây, hệ thống Liên minh HTX tiếp tục phát triển KTTT gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, gắn với xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Cụ thể, năm 2016 là năm truyền thông về HTX, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về KTTT; tuyên truyền nâng cao nhận thức đầy đủ về HTX và xu hướng phát triển tất yếu của KTTT.

Thứ hai, tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu chính sách phát triển KTTT, đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ thành lập mới HTX, đồng thời rà soát, tổ chức lại HTX theo Luật HTX 2012.

Thứ ba, tổng hợp nhu cầu, xây dựng và trình duyệt các đề án, dự án hỗ trợ HTX, trước mắt thực hiện tốt các đề án Thường trực Liên minh HTX Việt Nam vừa thông qua theo Quyết định 2261 và Chỉ thị 19, với các nội dung phù hợp thực tế từng ngành, từng địa phương.

Thứ tư, tham gia tích cực xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Thứ năm, củng cố nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Liên minh HTX các cấp, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ sáu, tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu Luật HTX 2012, tìm hiểu HTX kiểu mới với nhiều tác phẩm có giá trị tuyên truyền cao.

Thứ bảy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, gắn phát triển HTX với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lưu Đoàn

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here